Plan Zuid

Videoimpressie van de Amsterdamse School architectuur in Amsterdam Zuid en de Nieuwe Pijp, gebruikt als onderdeel in de permanente expostie in De Dageraad.

Het Schip

Het Schip van Michel de Klerk, zijn meest extreme werk, wordt gerestaureerd. Zijn de eisen van de architecten wel haalbaar voor de ambachtslieden van deze tijd?

Vanuit den gezichtshoek der Bruikbaarheid

Deze documentaire verbeeldt een persoonlijk en indringend verhaal van Margaret Kropholler, de eerste vrouwelijke architect in Nederland; een vrouw die de wereld wil veranderen en daarvoor aangrijpt wat zij voor handen heeft: de architectuur.

Fragments of Metropolis

Onder de titel Fragments of Metropolis Berlin verscheen in 2015 bij de Duitse uitgeverij Hirmer een Engels/Duitse uitgave gewijd aan de expressionistische bouwkunst in Berlijn en omstreken. Inmiddels zijn hier twee delen bijgekomen, te weten Rhein&Ruhr en East/Osten.

Gebouwenlijst gemeente Winsum

Het (nog incomplete) overzicht is een bouwvergunningenlijst met adressen, aanvragers en architecten van de gemeente Winsum.

Gaudí en de Amsterdamse School

Deze publicatie geeft inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen het werk en het denken van Gaudí en de architecten van de Amsterdamse School.

Gaudí en de Amsterdamse School

Vanaf 2 oktober staat Museum Het Schip een halfjaar in het teken van de organische bouw- en sierkunst van de wereldberoemde architect Antoni Gaudí.

Het Nieuwe Instituut

Een onmisbare bron voor elke architectuuronderzoeker: Het Nieuwe Instituut.

Bouwpix

Op zoek naar een bouwterm? Zoek niet verder!

Monumenten Inventarisatie Project

Het Monumumenten Inventarisatie Project was een initiatief van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om een landelijk overzicht te verkrijgen van de bouwkunst en stedenbouw uit de periode 1850-1940. Het MIP werd in de periode 1987-1994 uitgevoerd door de provincies en de vier grote steden, in samenwerking met de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ).

Heemschut steunt actie voor behoud Amsterdamse winkelpuien

Help ook in het behoud van Amsterdamse winkelpuien!

Randwijcklaan 13, in relatie tot de stedelijke omgeving en in het bijzonder de Amsterdamse School architectuur

Een artikel over Randwijcklaan 13 en de architectonische en stedenbouwkundige waarden.

De Dageraad

Met veel unieke foto’s wordt in dit boek een beeld geschetst van zowel de wereldberoemde architectuur als de arbeidersbeweging die dit arbeiderspaleis mogelijk hebben gemaakt.

100 Jaar De Dageraad

Een nieuwe tentoonstelling in De Dageraad besteedt aandacht aan de geschiedenis, architectuur en kunst van dit wereldberoemde complex.

Karst Zevenberg. Architect 1893-1960

Zevenberg was een architect uit Bedum die veel huizen heeft ontworpen in de Groningse variant van de Amsterdamse School.

Voor het Voetlicht. Karst Zevenberg. Architect 1893-1960

Met dit boek wordt de Groningse architect Karst Zevenberg aan de vergetelheid ontrukt.

Michel de Klerk en het Paladshotel in Kopenhagen

Museum Het Schip heeft onlangs een ansichtkaart geschonken gekregen die geschreven is door Michel de Klerk.

Gaudí Festival in Museum Het Schip

Een week waarin de Spaanse cultuur in al haar facetten onder de loep genomen wordt!

Sloop Garage Zenith?

Een paar maanden geleden kwam een aantal alerte buurtbewoners erachter dat er serieuze plannen bestaan Garage Zenith te slopen om plaats te maken voor een hotel.

Een Kunstwerk van Baksteen

Een gebouw als Het Schip verdient een boek als Een Kunstwerk van Baksteen.

Online Urban Heritage

Wendingen was een van de initiatieven die Arno van der Hoeven onderzocht voor zijn research naar online stedelijk erfgoed. Zijn onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Hurks-excursie in Roosendaal

Op zondag 27 mei 2018 organiseerde Museum Het Schip een uitje naar Roosendaal en omstreken, rondom de tentoonstelling over de daar zeer productieve architect Jacques Hurks. Het werd een dag van grillig weer, oneindig veel schitterende Amsterdam School, en Brabantse gastvrijheid.

100 jaar De Dageraad: heeft u mooie foto's?

Bij de viering van 100 jaar Dageraad zijn we op zoek naar jouw mooiste foto's.

Jan Kuijt Wzn. 1884-1944. Bouwen voor Vroom & Dreesmann

Onlangs verscheen bij uitgeverij Stokerkade een biografie over Jan Kuijt Wzn. van de hand van Radboud van Beekum.

De schoonheid van transformatorhuisjes

Transformatorhuisjes: ze staan overal. Saaie en minder saaie. Voor een groot deel in de stijl van de Amsterdamse School, maar ook van verder daarvoor. Charlotte Thomas heeft op Vice een artikel geschreven over het fenomeen transformatorhuisje.