Tussen Sint Bavo en brouwerij Jopen
Tussen Sint Bavo en brouwerij Jopen

Bijeenkomst redactie en correspondenten van WENDINGEN, digitaal platform voor de Amsterdamse School op 22 november 2014 in de Nieuwe Sint Bavo te Haarlem. Besproken zijn de sterke en zwakke punten van de huidige website, de rol van de correspondenten en wat we voor de 'slapende leden' zouden kunnen doen.

Aanwezig: Marjanne Blonk, Ron Conijn, Liesbeth Draaijer, Ronald Elink Schuurman, Corrie Groen-Pickhard, Richard Keijzer, Niko Koers, Sjaak Kools, Bob Lodewijks, Sylvia Moerland, Olga van den Muyzenberg,  Paul Paris, Eliza Perez, Alice Roegholt, Christel Schuurman, Richelle Wansing.

 

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN

Sterk zijn de inmiddels grote aantal van documentaties op de website, de vormgeving en de veelsoortigheid van de objecten. Hoewel ‘voorwerpen’ nog steeds erg achterblijven. Die maken het geheel juist wel interessant. Er is een goede start gemaakt. De 500 moet haalbaar zijn binnen een jaar na de lancering (actie: allen).

Zwak zijn de traagheid waarmee je van de ene naar de andere rubriek gaat. Vooral de kaart is supertraag. Voor nieuwe mensen is de traagheid een afknapper. Ze zappen weg.

Verder dat men altijd professionele (rare term) en/of persoonlijke band moét invullen. Wordt soms erg geforceerd.

Het bewaren van de gegevens op het invulformulier of het formulier zelf, als je door het systeem eruit wordt gegooid is zeer frustrerend. Veel werk voor niets. Dit is al vanaf het begin een issue. Moet worden opgelost.

Wensen zijn nog: als inzender je eigen foto’s kunnen editen (eventueel ook later). En foto’s kunnen doorklikken à la Funda. Nu te veel op en neer scrollen en niet kunnen zien wat er aan het einde van het lint zit.

Deze kwesties worden dringend opgenomen met de bouwers (actie: Niko).

SPECIALISATIES VAN CORRESPONDENTEN

Er is geen behoefte aan sturing van wat de correspondenten doen. Het is en blijft crowd sourcing. Het aantal keren van dubbele inzendingen is nog op de vingers van een hand te tellen. Wel hebben correspondenten zelf zo hun speciale belangstelling: interieur, woningbouw, een regio. Maar ook die zijn niet in beton gegoten. Wel geven sommigen aan best zich ergens op te willen toeleggen, zoals het beschrijven van de collectie van Museum Het Schip. Daar zijn ter plekke afspraken over gemaakt (actie: Richelle).

SLAPENDE LEDEN

Om de zoveel tijd iedereen aanschrijven die zich ooit heeft geregistreerd is een goede zaak en blijkt te werken; zie hoe deze bijeenkomst tot stand is gekomen. Het zou dus goed zijn om b.v. eens per kwartaal een ‘kwartaalbrief’ WENDINGEN per e-mail aan iedereen te zenden.

Daarin is het goed te vermelden welke zaken wij als redactie en correspondenten nog graag gedaan zouden willen hebben zoals:

 • het verbeteren van object- en personendocumentaties

  • zo ontbreken er aardig wat biografieën van architecten, van wie we wel een object hebben

  • er zijn, zeker uit het begin, documentaties die beter en uitgebreider kunnen

  • we missen nog aardig wat relaties tussen objecten

 • items uit de rubriek ‘te onderzoeken’ aanpakken en uitpluizen

 • literatuuroverzichten maken (b.v. de literatuur die genoemd wordt bij ‘bronnen’ in een object verzamelen bij het thema ‘literatuur’.

 • meer online-bronnen opsporen, b.v. www.staatingroningen.nl

 • objecten met elkaar in verband brengen b.v. door ‘ensembles’ te gaan beschrijven (denk aan Park Meerwijk, Plan Zuid) maar ook door bijvoorbeeld routes te gaan maken.

Voorafgaand aan zo’n ‘kwartaalbericht’ is het goed om bij alle aanwezigen te peilen welke wensen er zijn.

Naast bovenstaande voor de kwartaalbrief is nog te denken aan: verbeteren van de mobiele website of er een app van te maken, hoe bereiden we WENDINGEN voor op ‘Amsterdamse Schooljaar’ 2016: grote tentoonstelling in het Stedelijk en opening van de uitbreiding van Museum Het Schip. 

Daarna hebben we een uitgebreide en zeer interessante rondleiding gehad door de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in restauratie door Wim Eggenkamp, voormalig directeur van Stadsherstel Amsterdam, voormalig Rijksadviseur voor het Erfgoed en nu bouwheer van de restauratie van de kathedraal van Haarlem.

Zoeken in blog

Gerelateerde Blogs

 • RUIM 600 OM 2015 MEE TE STARTEN!

  RUIM 600 OM 2015 MEE TE STARTEN!

  Niko Koers