Themanummer Amsterdamse School
Themanummer Amsterdamse School

Het speciale Amsterdamse School nummer van Ons Amsterdam uit oktober 1973 stond een tijd lang online, maar is dat helaas niet meer...

Bijgaande studie werd eerder gepubliceerd in het tijdschrift 'Ons Amsterdam', oktober 1973, p.281-328. Deze publicatie was uniek omdat het de eerste keer was dat het onderwerp zo grondig werd onderzocht en omdat de publicatie door een (toen weliswaar nog niet commercieel) tijdschrift verzorgd werd. Omdat de vraag naar het betreffende nummer van 'Ons Amsterdam' zo groot was werd al snel tot een herdruk besloten maar zelfs dat was op den duur niet voldoende om de navraag te honoreren. Er is echter nooit meer herdrukt en om ook anderen in staat te stellen van de inhoud kennis te nemen heeft ondergetekende besloten de volledige tekst op het Internet te publiceren, zeg maar als cadeau aan het jubilerende tijdschrift (50 jaar!).

Niet uit het oog verloren mag worden dat deze studie intussen al weer 25 jaar oud is, wat niet wegneemt dat de gegevens en inzichten sindsdien niet gewijzigd zijn. Hoogstens is de belangstelling voor De Amsterdamse School verder toegenomen.

Inhoudsopgave

Inleiding

De Amsterdamse School in internationaal verband
Marianne Eisma, Iris Fey

Situatie in de negentiende eeuw
Uitbreiding van Amsterdam

Marc Adang, Saskia Bos, Maria Bronkhorst, Josée Koopman, Joosfien Shepherd-Bökkerink

Publieke Werken
Mardien Abeling-Willemse, Irene van Beek-Mulder, Lydie van Dijk, Klaas Kuipers

De Woningwet
Marleene Kox-Slooff, Victor Kuyper

Woningbouwverenigingen
Dorine Mignot, Joke van Ommen

Enige reacties van tijdgenoten
Prof. dr. H.L.C. Jaffé

Bouwen en wonen
Ben Ansink, Christine Hofstee, Rob Versélewel

Bouwsculptuur
Tom Lenders

Kunstnijverheid
Mechteld de Bois, Flip Bool, Liesbeth Crommelin, Elsya Lewin

De historische betekenis van de Amsterdamse School
Prof. dr. C.J.A.C. Peeters

Inventarisatie

Literatuurlijst

 

Inhoudsopgave en deelnemerlijst:

 

Ons Amsterdam, oktober 1973, pp. 281-328.
http://www.theobakker.net/Amsterdamseschool/PDF/01%20Inleiding.pdf

Zoeken in blog