Amsterdamse School in West Brabant – Bouwen met Jacques Hurks
Amsterdamse School in West Brabant – Bouwen met Jacques Hurks

Het Tongerlohuys pakt uit met de tentoonstelling 'De Amsterdamse School in West-Brabant. Bouwen met Jac. Hurks'.

Jacques Hurks was, met name in zijn beginjaren, een aanhanger van de Amsterdamse School, een stroming in de kunst en architectuur vol maatschappelijke idealen, die gebruikt maakt van fantastische vormen. Jaarboek De Ghulden Roos, de oudst bestaande historische reeks in de provincie, gaat geheel over architectuur in de regio met het accent op Hurks. Zo wordt de Amsterdamse School belicht, is er aandacht voor architecten die tegelijkertijd met Hurks in West-Brabant actief waren en voor de kerken ontworpen door Hurks. Verder bevat het boek een levensschets van Hurks en wordt er verslag gedaan van gesprekken met mensen die Hurks nog persoonlijk hebben gekend. Het jaarboek bevat dit keer extra veel beeldmateriaal van Hurkspanden en koppelingen naar filmmateriaal. In het jaarboek staan zes foto's met een digitaal laagje. Met een smartphone kun je de foto's via de app Layar scannen en kom je terecht bij een kort filmpje over Hurks of zijn gebouwen.

Het Tongerlohuys pakt uit met de tentoonstelling 'De Amsterdamse School in West-Brabant. Bouwen met Jac. Hurks'. De architect ontwierp in heel West-Brabant huizen, scholen, kloosters, kerken en fabrieken. Bekende gebouwen waar hij zijn stempel op heeft gedrukt zijn onder meer het rijksmonument de Sint-Josephkerk en huizen in de Ludwigstraat, Parklaan en Burgemeester Schoonheijtstraat in Roosendaal, het Sint-Annaklooster in Oudenbosch en het oude stadhuis in Steenbergen. Minder bekend is dat Hurks zich ook bezighield met sociale woningbouw, bijvoorbeeld in de Wilhelminastraat en in de Roosendaalse Josephwijk. Op een digitale plattegrond krijg je een volledig overzicht van alle tot nu bekende gebouwen van Hurks.

De tentoonstelling loopt van 13 december 2017 t/m 4 juni 2018. Het nieuwe jaarboek De Ghulden Roos is vanaf medio december verkrijgbaar in het Tongerlohuis. Heel het jaar worden er activiteiten op stapel gezet. Zo zijn er rondleidingen, lezingen en kan je deelnemen aan wandelingen en fietstochten. Een wandeling of fietstocht op eigen houtje langs Hurkspanden in Roosendaal en omgeving kan natuurlijk ook. Raadpleeg dan dit handige overzicht.

Weten waar alle ontwerpen van Hurks staan? Deze interactieve kaart geeft dat mooi weer!

Zoeken in blog

Gerelateerde items

  • Sint Josephkerk, Roosendaal Sint Josephkerk, Roosendaal
  • Villa Ludwigstraat 3, Roosendaal Villa Ludwigstraat 3, Roosendaal
  • Villa Ludwigstraat 5, Roosendaal Villa Ludwigstraat 5, Roosendaal
  • Dubbele villa, Ludwigstraat 7-7a Roosendaal Dubbele villa, Ludwigstraat 7-7a Roosendaal
  • Dubbel woonhuis, Ludwigstraat 11-13, Roosendaal Dubbel woonhuis, Ludwigstraat 11-13, Roosendaal
  • Villa Ludwigstraat 15, Roosendaal Villa Ludwigstraat 15, Roosendaal
  • Pastoor van Arskerk (vm), Breda Pastoor van Arskerk (vm), Breda
  • Beeklaan 6, Roosendaal Beeklaan 6, Roosendaal
  • St. Martinusstraat 9, Rucphen St. Martinusstraat 9, Rucphen
  • De Gerda Hoeve, veestal (vm), Het Dreefje 3, Schijf De Gerda Hoeve, veestal (vm), Het Dreefje 3, Schijf