Amsterdamseweg 484
Amsterdamseweg 484

Een paar maanden geleden kwam een aantal alerte buurtbewoners erachter dat er serieuze plannen bestaan Garage Zenith te slopen om plaats te maken voor een hotel.

De garage kent een lange geschiedenis. Van 1928 af tot eind vorig jaar is de garage in gebruik geweest, de laatste jaren als Kwik Fit. De stijl is Amsterdamse School, mede door het expressieve kleurgebruik een  combimatie van groen en oranje. Opvallend zijn de – zeker voor Nederlandse begrippen – Art Deco invloeden zoals de symmetrische bouw van onder andere de voorgevel maar ook het vierkante grondplan èn het piramidevormige dak met op elke hoek hoge schoorstenen van de woningen boven de garage. Sterk horizontale accenten zijn de daklijsten en die van de loggia's.

Vooralsnog gaat de gemeente niet akkoord met het ontwerp  dat in eerste instantie gepresenteerd werd. Maar verder is het onduidelijk in hoeverre het plan bijgesteld wordt en recht gedaan kan worden aan dit unieke gebouw dat voor veel Amstelveners een begrip is, in feite een landmark. Tevens een getuige van de opkomst van Amstelveen in de dertiger jaren als forensenplaats met de daarbij behorende toename van motorisatie.

Het gebouw is niet alleen architectonisch van grote waarde, ook is het een waardevol herinneringserfgoed. Aan het eind van de oorlog werd door een Amsterdamse verzetsgroep met succes een aanslag gepleegd op de garage waarbij veel voertuigen van de Wehrmacht onherstelbaar beschadigd werden.

Het is onduidelijk waarom dit gebouw met deze unieke architectuur en uitzonderlijke gaafheid nog geen monumentenstaus heeft. Hopelijk doet de gemeente er alles aan dit alsnog te doen en dat cultuurhistorische waarden sterken zullen blijken dan commerciële.

Een herbestemming voor appartementen ligt voor de hand; hierbij kan een instelling als Stadsherstel een rol spelen.

Hou de Facebookpagina van Verenging Historisch Amstelveen in de gaten voor nieuws omtrent de toekomst van dit gebouw.

Zoeken in blog

Gerelateerde items

  • Garage Zenith, Amstelveen Garage Zenith, Amstelveen