Maak van elke prullenbak een gezicht
Maak van elke prullenbak een gezicht

Richard Keijzer levert HET DRIEHONDERSTE OBJECT aan op onze database. Een waterornament in Venlo naar ontwerp van Michel de Klerk en uitgevoerd door Louise Beijermans. En we zitten (drie dagen later) al weer op 310... De redactie hijgt amechtig achter de inzenders aan, maar met plezier.

Onverminderd gaat het aanleveren aan WENDINGEN, digitaal platform voor de Amsterdamse School, voort. Inmiddels zijn er 299 objecten beschreven. Het blijft de verzuchting van de redactie dat er meer kunst- en nijverheidsobjecten in onze database te vinden zouden moeten zijn. Dus de driehonderste plek reserveren wij voor een object binnen.

Met het huidige groeitempo moet vijfhonderd objecten in het eerste jaar toch zeker haalbaar zijn. En het mooiste is dat deze objecten uit het hele land komen en van vele vrijwilligers. Zoals een van onze vaste correspondenten schreef appelleert het bijdragen aan deze site aan een soort van jacht- en verzamelinstinct. Zo beschouwd is de nadruk op gebouwen wel weer te begrijpen: die zijn in de jachtvelden in ruimere mate voorhanden dan de objecten binnen, zoals lampen, interieurs en sierraden.

Maar ook voor het beschrijven van personen wil de redactie hier graag een lans breken. Van veel architecten is wel een page aangemaakt, maar deze bevat vaak weinig meer dan de naam en geboorte- en sterfjaar. Dat is jammer, want juist deze personen geven het reliëf aan de database, zoals ze dat ook hebben gegeven aan de Amsterdamse School. Zo is er van bestuurders, corporatiefunctionarissen of ambtenaren eigenlijk nog helemaal niets bekend. Dus iedereen die sociaal-historisch geïnteresseerd is en wat verdere research zou willen doen, heel graag.

Zoeken in blog

Gerelateerde Blogs

  • RUIM 600 OM 2015 MEE TE STARTEN!

    RUIM 600 OM 2015 MEE TE STARTEN!

    Niko Koers

  • 1500: een nieuwe mijlpaal!

    1500: een nieuwe mijlpaal!

    Redactie Wendingen