terug naar alle blogs

Online Urban Heritagedoor: Redactiegepubliceerd op: 2 juni 2018

Online Urban Heritage

Arno van der Hoeven is docent en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft onlangs een onderzoek afgerond naar online stedelijk erfgoed. Hij heeft lokale erfgoedwebsites onderzocht waarbij burgers actief deelnemen aan het bewaren of verkennen van stedelijk erfgoed, bijvoorbeeld door het delen van herinneringen of het crowdsourcen van historisch beeldmateriaal. Zijn oog was hierbij ook op Wendingen gevallen, omdat hier een gemeenschap is gevormd van mensen die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de database. Wendingen is dan ook een van de case studies in het rapport.

Klik op de link om het onderzoeksrapport Online Urban Heritage. The societal value of participatory heritage te downloaden.