Introductie

Een zo goed als onbekend gebleven architect, wiens oeuvre in het begin invloeden toonde van de verstrakte Amsterdamse School.

Gegevens

Voorna(a)m(en) Lau Th.F.
Achternaam Peters
Geboortejaar 1900
Sterftejaar 1969
Geboorteplaats Amsterdam
Kwalificaties Architect

Biografie

Lau Peters was een Nederlandse architect die zijn leven lang in en rond Amsterdam werkzaam was. Na het doorlopen van de HBS genoot hij zijn eerste architectonische opleiding aan de MTS in Utrecht. Vervolgens ging hij aan de slag als bouwkundig tekenaar bij de Amsterdamse architect Rijnja en studeerde in de avonduren bouwkunde in Amsterdam. Drie jaar lang werkte hij samen met de architect Tholens. Uit die tijd dateert onder meer een presentatietekening van Tholens en Peters van een tehuis voor rooms-katholieke jongelingen, bewaard in het Stadsarchief.

In 1926 vestigde Peters zich als zelfstandig architect in Amsterdam. Hij richtte zich met name op woningbouw, waaronder een aantal blokken met middenstandswoningen in de Rivierenbuurt, de Apollobuurt, in en rond de Paramaribostraat, de Copernicusstraat, de Jan van Galenstraat en de John Franklinstraat. Woonhuizen en villa's verrezen onder meer aan de Apollolaan en de Sloterweg. Na de oorlog bouwde hij onder meer (samen met zijn zoon) aan de bijzondere katholieke enclave in Amsterdam zuid: het Sint-Nicolaaslyceum, de Sint-Nicolaastkapel en het gelijknamige klooster in het Beatrixpark. Het functionalistisch vormgegeven lyceum is pas een jaar of drie geleden afgebroken. De kapel en het klooster zijn herontwikkeld als kunstkapel en restaurant.

Peter's werk is goedbeschouwd volslagen onbekend. In de beginjaren sloot het aan bij de gematigde of verstrakte Amsterdamse School van architecten als Lansdorp en Kruyswijk. Zijn woonblok recht tegenover de bekende en vaak gefotografeerde school aan de Dongestraat-Geulstraat (Publieke Werken-Lansdorp) is bijna een kopie van die school. Peters refereert aan de decoratieve en plastische architectuur van De Klerk, evenals aan de latere Kramer, vermengd met invloeden van Berlage en De Bazel. Het past naadloos in buurten als de Rivierenbuurt en de Apollobuurt en is daarom misschien wel zo onopvallend. Later werk behoort tot het rationalisme en functionalisme.

Gebruikte bronnen

1. 'Architect Lau Peters - Holländische Architektur der Gegenwart'. In: Bouwbedrijf, 27 maart 1931, blz 118-119

Links

1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Lau_Peters
2. http://www.zeinstravangelderen.nl/projecten/ateliergebouw_dc_23.html
3. http://www.houbenvanmierlo.nl/werk/herbestemming-sint-nicolaaskapel-en-klooster/
4. https://www.failedarchitecture.com/schools-out-a-modernist-school-building-has-to-go/
5. http://www.artchapel.nl/bezoek/

Ingezonden door: Gert-Jan Lobbes

Gert-Jan Lobbes Ik zoek naar details van de Amsterdamse School die je pas opvallen als je langere tijd kijkt naar objecten. Fotograferen helpt om die details te ontdekken. De toppers van deze unieke stroming vind je op vele websites en horen natuurlijk ook thuis op Wendingen. Mijn voorkeur heeft echter om architecten, gebouwen en interieurs in kaart te brengen die nauwelijks aandacht krijgen. Want wie kent tegenwoordig Kruyswijk, Franswa, Boterenbrood of Roodenburgh - om maar een paar namen te noemen? Bekendheid kan bovendien bijdragen aan behoud van erfgoed, onbekend erfgoed kan zomaar verdwijnen. Mijn Amsterdamse Schoolfoto's zijn onder meer gebruikt in de brochure van de Amsterdamse Open Monumentendag 2016, voor tentoonstellingen van Museum Het Schip en De Dageraad, in het boek over Publieke Werken en in het boek naar aanleiding van 100 jaar De Dageraad. Over vondsten op architectuurgebied twitter ik vaak voorafgaand aan publicatie: https://twitter.com/gertjan_lobbes

Reacties

Geen reacties voor deze persoon.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.