Introductie

Joseph (Joop) Crouwel leerde het vak als medewerker van diverse architectenbureaus, waaronder De Bazel en H. P. Berlage. Hij verwierf bekendheid als rijksbouwmeester bij de Rijksgebouwendienst Noord. Het Hoofdpostkantoor aan de Neude in Utrecht is waarschijnlijk het meest bekende gebouw dat hij heeft ontworpen. Hij spelde zijn eigen naam ook wel als 'Crouwell', een Engelse variant die door toeval in de familie terecht was gekomen. Om verwarring met zijn vader te voorkomen, komen we in veel bronnen bovendien de toevoeging 'Jr' achter zijn naam tegen.

Gegevens

Voorna(a)m(en) Joseph
Achternaam Crouwel
Geboortejaar 1885
Sterftejaar 1962
Geboorteplaats Utrecht
Kwalificaties Architect, Beeldhouwer, Edelsmid, Meubelontwerper

Biografie

Joseph Crouwel werd geboren in Utrecht en volgde vanaf zijn veertiende een bouwkundige opleiding aan de Kunst Nijverheid Teekenschool Quellinus in Amsterdam. Onder de leerlingen van deze school komen we veel latere Amsterdamse School-kunstenaars en architecten tegen, waaronder de beeldhouwer Mendes da Costa en de architect en theosoof Walenkamp. Hierna studeerde hij verder aan de Academie voor Voortgezet en Hooger Bouwkunstonderricht, waar hij les kreeg van K. P. C. de Bazel. Net als Walenkamp kwam ook Crouwel na zijn opleidingen uiteindelijk bij het bureau van Berlage terecht. Hiervoor was hij echter al in dienst geweest bij enkele andere architectenbureaus, waaronder die van zijn vroegere leraar De Bazel.

Uit Crouwels samenwerking met enkele socialistische kunstenaars en zijn goede relatie met Berlage blijken zijn sterke banden met de socialistische beweging. Qua stijl en vormentaal zijn er duidelijke overeenkomsten met het werk van De Bazel. Deze vroegere werkgever van Crouwel had voor delen van het gebouw van de Nederlandsche Handel Maatschappij aan de Vijzelstraat te Amsterdam eveneens de hulp ingeroepen van Van den Eijnde en had hij ook inspiratie opgedaan in het buitenland. Net als De Bazel was Crouwel gefascineerd door de theosofie, en liet hij zich niet alleen beïnvloeden door moderne architectuur uit de Verenigde Staten, maar ook door oude Assyrische en Egyptische kunst. Zijn bijzondere materiaalkeuze en het belang dat hij hechtte aan de samenwerking met diverse kunstenaars maken het mogelijk om ook dit ontwerp te plaatsen in de lijn van de functionele Arts & Crafts-beweging, iets dat geldt voor veel ontwerpen die we tot de Amsterdamse School rekenen.

Als Rijksbouwmeester was Crouwel verantwoordelijk voor de ontwerpen van een groot aantal postkantoren en schoolgebouwen. Het bijzondere gebouw van het Anatomisch Instituut van de Rijksveeartsenijkundige Hogeschool heeft, net als Crouwels beroemde postkantoor, veel weg van een tempel.

Gebruikte bronnen

1. De (NAi) oeuvrelijst is samengesteld door Veronique Helmink in 1994 en aangevuld door Nicole Sentis in 2009.Veronique Helmink heeft ook in 1994 een biografisch eassy geschreven, dit is door Nicole Sentis in 2009 aangevuld en uitgebreid.Het originele essay van Veronique Helmink is in te zien in het archief van BONAS.

Links

1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Crouwel

Ingezonden door: Willem Prins

Willem Prins "Toen ik in Amsterdam kwam wonen, had ik het geluk dat ik in een tijdelijke huurwoning op de Spaarndammerdijk terechtkwam. In een blok - met een bouwjaar rond 1920 - in een fijne, rustige buurt. Ik kwam er snel achter dat er in mijn buurt waanzinnig mooie woonblokken stonden - met Het Schip natuurlijk als spectaculair hoogtepunt. Fietsend door Amsterdam zag ik gaandeweg steeds meer van dit soort blokken, allemaal het resultaat van de sociale woningbouw uit het begin van de vorige eeuw. Het is nu alweer zes jaar geleden dat ik naar Amsterdam verhuisde, maar nog altijd gaat mijn hart sneller kloppen als ik het Roelof Hartplein oversteek, of langs het Scheepvaarthuis fiets, of over de Hoofdweg rijd. En dan vraag ik me af waarom er nu niet meer zo mooi gebouwd wordt als toen. "

Dit fragment komt uit een e-mail die ik in 2009 stuurde aan Alice Roegholt, directrice van Museum Het Schip. In de mail schreef ik voor het eerst over mijn ideeën voor een website waarop een overzicht wordt geboden van Amsterdamse School-objecten - met ruimte voor iedereen om bijdragen te leveren. Ik vroeg Alice of het museum belangstelling had om dit project met mij te realiseren. Het platform waarop u deze tekst leest, is van deze samenwerking het resultaat. In de periode voorafgaand aan de lancering heb ik als coördinator van het platform de eer gehad om tientallen liefhebbers en professionals te spreken over hun belangstelling voor de Amsterdamse School. Op dit platform kan iedereen iets kwijt over z'n eigen band met deze stroming, en tegelijkertijd bouwen we met zijn allen aan een overzicht van de Amsterdamse School. We zijn nog maar nét begonnen, maar ik ben er nu al best een beetje trots op!

Reacties

Geen reacties voor deze persoon.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.