Introductie

J. van Laren, Hilversumse architect 'uit de stal van' PW Amsterdam en van Van der Mey. Hij ontwierp diverse winkelpanden in het centrum van Hilversum in de stijl van de Amsterdamse School.

Gegevens

Voorna(a)m(en) Jacobus
Achternaam van Laren
Geboortejaar 1877
Sterftejaar 1953
Geboorteplaats Leiderdorp
Kwalificaties Architect

Biografie

Geboren op 21 juni 1877 te Leiderdorp. Vader: Marius Johan van Laren, bloemist, (geboren 20 februari 1850). Moeder: Deliana Mater (geboren 19 augustus 1848). Gehuwd op 21 juni 1917 te Amsterdam met Petronella Lucia Mathilda Voorwalt.

Van Laren bezocht de christelijke Mulo-school te Leiden en daarna de Practische Ambachtsschool en het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix, beide te Leiden. Door het Genootschap is hem de grote bronzen medaille van H.M. de Koningin toegekend.

Van 1897-1898 vervulde hij zijn militaire dienstplicht. Daarna was hij drie jaar werkzaam als opzichter-tekenaar op verschillende architectenbureaus. In 1901 werd hij aangesteld tot bouwkundig tekenaar bij de Dienst Publieke Werken te Amsterdam. Hij doorliep verschillende rangen. Zo werd hij in 1906 toegevoegd aan een Commissie van onderzoek inzake den toestand van het Beursgebouw,voor het verrichten van opmetingen en het maken van toekenningen voor de voorgeschreven herstellingswerken. Nadien werd hij belast met de uitvoering in eigen beheer van de herstellingswerken, welke in 1908 gereedkwamen. Later voerde hij de restauratiewerken uit aan het „Huis met de Hoofden". Voor de uitvoering van die beide werken is hij eervol vermeld.

In 1912 behaalde hij het Diploma H.B.O. van Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht, waarna hij gedurende drie jaar te werk werd gesteld op het bureau van Joan van der Meij, de toenmalige aesthetisch-adviseur bij Publieke Werken te Amsterdam. In 1917 werd hem op zijn verzoek eervol ontslag uit genoemde dienst verleend; waarna hij zich als zelfstandig architect te Hilversum vestigde.

Van Laren had zitting in de Schoonheidscommissies te Amsterdam, Baarn, Laren en Hilversum, alsmede in de Monumentencommissie te Amersfoort. Op de Exposition Internationale des Arts Décoratifs & Industriels Modernes in Parijs 1925 werd aan hem in de afdeling „Architecture" een eervolle vermelding toegekend. Hij was vanaf 1931 opvolger van E. Verschuyl als vaste architect van de Arbeiderswoningbouwvereniging.

Van Laren maakte vele buitenlandse reizen, beoefende diverse takken van sport en was geoefend schermer (prévót sabel en degen). Opgegroeid tussen bloemen en planten, heeft hij daarvoor steeds een warme belangstelling behouden. Hij woonde in Hilversum o.a. aan de Oude Amersfoortseweg 42, de woning die hij voor zichzelf heeft ontworpen.

Selectie van werken:

- De Zeevaartschool te Terschelling

- Het Kantoorgebouw van het Dagblad „De Gooi en Eemlander" te Hilversum

- Het Bondsgebouw van de Hilversumschen Bestuurders Bond

- Het Administratiegebouw van het Algemeen Ziekenfonds Hilversum

- Het ontwerp voor de Cronenburgherbrug over de Vecht bij Loenen met brugachterswoning

- Een brikettenfabriek in de Rietlanden te Amsterdam

- Vele landhuizen, winkelhuizen, middenstands- en arbeiderswoningen.

Links

1. http://www.tgooi.info/architect/vanlaren.php
2. http://www.iisg.nl/ondernemers/pdf/pers-0896-01.pdf
3. http://hilversum2.clubs.nl/nieuws/detail/2021099_architect-jacobus-van-laren-1877-leiderdorp-1953-Hilversum

Ingezonden door: Ron Conijn

Ron Conijn Opgeleid als bouwkundige, en als zoon van een timmerman, altijd een zwak gehad voor architectuur.
Mijn passie voor architectuur begon met de Catalaanse Art Nouveau-variant, Modernismo, maar breidde zich al snel uit naar de vele andere internationale varianten. Het is een fantastische liefhebberij, en eigenlijk stiekem een reden voor mijn vrouw en mij om veel op stap te gaan.
Nu wij kinderen in Amsterdam hebben wonen, brengen we daar wat meer tijd door, verdiepten ons ook maar eens in de Amsterdamse School, en ja hoor........nog een passie was geboren.

Reacties

Geen reacties voor deze persoon.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.