Introductie

Jac. Baars heeft als zelfstandig architect - voor zover valt na te gaan - met name gewerkt voor particuliere en institutionele Joodse opdrachtgevers. Zo ontwierp hij onder andere enkele synagoges.

Gegevens

Voorna(a)m(en) Jacobus S.
Achternaam Baars
Geboortejaar 1886
Sterftejaar 1956
Geboorteplaats Amsterdam
Kwalificaties Architect

Biografie

Jacobus S. Baars, die de naam Jac. S. Baars gebruikte en in bronnen ook wel Jacques S. Baars wordt genoemd, volgde onderwijs aan de HBS en de Ambachtsschool en was daarna werkzaam op diverse niet nader bekende architectenbureaus. Tussen 1912 en 1918 wordt hij in de gemeentelijke adresboeken van Amsterdam vermeld als architect en makelaar. Als zelfstandig architect heeft hij, voor zover valt na te gaan, met name gewerkt voor particuliere en institutionele Joodse opdrachtgevers. Baars volgde in 1925 Harry Elte op als bouwkundige in dienst van het Nederlandsch Israëlietisch Armbestuur, nadat Elte tot architect van de Nederlandsch-Israëlitische Hoofdsynagoge benoemd werd. Van 1913 tot 1942 was Baars lid van het genootschap Architectura et Amicitia.

Uit zijn functies bij verschillende Joodse instellingen blijkt een grote sociale betrokkenheid. Baars was onder meer bestuurslid van een verzorgingshuis en een kleuterschool. Door onderduik in Friesland overleefde hij met zijn gezin de oorlog. Hij was getrouwd met Rachel Tas (1906-1996) en het echtpaar kreeg drie kinderen. Tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ging het Baars op zowel professioneel als privégebied voor de wind. Het kapitale herenhuis annex kantoor dat hij voor zichzelf in de Plantage Franschelaan (tegenwoordig Henri Polaklaan) bouwde, getuigt nog altijd van zijn maatschappelijke welstand en status. Het is bovendien één van de weinige door Baars ontworpen gebouwen die de oorlogsjaren en de periode van de Wederopbouw hebben overleefd.

De belangrijkste werken van Baars stammen uit de jaren twintig en werden gebouwd in Amsterdam. Daartoe behoort allereerst de Synagoge-Oost (1926-1928) aan de Linnaeusstraat (gesloopt 1962). Het bleef in Amsterdam zijn enige gebouwde synagoge. Wel was Baars verantwoordelijk voor de verbouwing van drie zogenaamde verenigingssjoeltjes in de Commelinstraat (1922, gevel nog bestaand), Mauritsstraat (1926, afgebroken) en Sint Antoniesbreestraat (1927, afgebroken). Van de door hem nieuw gebouwde of verbouwde scholen is de nog bestaande Talmud Toraschool in de Tweede Boerhaavestraat het meest bijzonder (1922-1924). Aan de Nieuwe Keizersgracht realiseerde hij verder nog een vleugel en een uitbreiding van het zusterhuis van het Nederlands-Israëlitisch Ziekenhuis (1929). Buiten Amsterdam verbouwde hij een voormalige apostolische kerk in Bussum tot synagoge (1930-1931) en ontwierp hij in samenwerking met de Haagse architect Jonas Hegt de synagoge in Den Haag-Bezuidenhout (1937-1938). Het belangrijkste naoorlogse werk van Baars is de Rotterdamse synagoge aan het A.B.N. Davidsplein (1954), die in samenwerking met de architect J. van Duin jr. tot stand kwam. Jac. S. Baars overleed in 1956. Zijn kinderen woonden al in Israël en zijn weduwe emigreerde ook daarheen.

Gebruikte bronnen

1. Deze biografie is geheel ontleend aan het artikel van David Mulder "De synagoge-oost te Amsterdam 'reinen parel aan den Oostertrans', opgenomen in het Jaarboek 2014 van het Cuypersgenootschap.

Ingezonden door: Gert-Jan Lobbes

Gert-Jan Lobbes Ik zoek naar details van de Amsterdamse School die je pas opvallen als je langere tijd kijkt naar objecten. Fotograferen helpt om die details te ontdekken. De toppers van deze unieke stroming vind je op vele websites en horen natuurlijk ook thuis op Wendingen. Mijn voorkeur heeft echter om architecten, gebouwen en interieurs in kaart te brengen die nauwelijks aandacht krijgen. Want wie kent tegenwoordig Kruyswijk, Franswa, Boterenbrood of Roodenburgh - om maar een paar namen te noemen? Bekendheid kan bovendien bijdragen aan behoud van erfgoed, onbekend erfgoed kan zomaar verdwijnen. Mijn Amsterdamse Schoolfoto's zijn onder meer gebruikt in de brochure van de Amsterdamse Open Monumentendag 2016, voor tentoonstellingen van Museum Het Schip en De Dageraad, in het boek over Publieke Werken en in het boek naar aanleiding van 100 jaar De Dageraad. Over vondsten op architectuurgebied twitter ik vaak voorafgaand aan publicatie: https://twitter.com/gertjan_lobbes

Reacties

Geen reacties voor deze persoon.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.