Introductie

Architect Doeke Meintema was werkzaam in Friesland.

Gegevens

Voorna(a)m(en) Doeke
Achternaam Meintema
Geboortejaar 1876
Sterftejaar 1935
Geboorteplaats Mantgum
Kwalificaties Architect

Biografie

Van enkele in Friesland actieve architecten is bekend dat ze in Amsterdam zijn opgeleid, stage hebben gelopen of gewerkt. Doeke Meintema heeft al vroeg op het atelier van Ed. Cuypers, de kweekvijver van de Amsterdamse School, praktijkervaring opgedaan. Daarna kwam hij, terwijl hij als toehoorder de colleges volgde op de Technische Hogeschool in Delft, te werken op het kantoor van professor Evers waar hij heeft meegetekend aan de plannen voor het Rotterdamse stadhuis. In 1914 won hij een prijs voor een rusthuis in Hilversum en kon hij dit werk uitvoeren. In 1916 vestigde hij zich als zelfstandig architect in Leeuwarden.

Na zijn terugkeer naar Friesland in 1917 werkte hij aan een divers oeuvre: sociale woningbouw, boerderijen en dorpsvilla’s zoals het hier afgebeelde huis in Mantgum, maar ook fabrieken, winkels en pastorieën. Hij deed dat in een ingetogen stijl waarin hij de Amsterdamse school en zijn opvattingen over de aard van het bouwwerk en de Friese identiteit liet samenkomen: “Zo eenvoudig als het maar kan en naar de aard van het wezen”. Tijdgenoten roemden dan ook zijn “Friesch-eenvoudigen aard”. Meintema’s bekendste werken zijn wel het gemeentehuis voor ’t Bildt (Sint Annaparochie), het zogenoemde ‘Rode Dorp’ (sociale woningbouw) in Harlingen en de arbeiderswoningen aan de Harlingerstraatweg te Leeuwarden. Meintema had een goede relatie met de inkoopcoöperatie Excelsior en kon in veel dorpen de winkels voor deze organisatie bouwen.

Doeke Meintema was werkzaam van ongeveer 1910 tot 1935.

Gebruikte bronnen

1. Peter Karstkarel, Sierlijk Bouwen (Friese Pers Boekerij. 2011).

Links

1. http://www.angosliga.nl/wp-content/uploads/2013/10/Doeke-Meintema-oeuvre-nov-2015.pdf
2. https://frieschdagblad.nl/2018/10/31/vegters-archief-mooi-beeld-van-stedenbouwkundige-geschiedenis-van-20e-eeuw
3. https://noorderbreedte.nl/2007/02/01/doeke-meintema-en-de-schijnarchitectuur-van-het-traditionalisme/

Ingezonden door: Annemarieke Verheij

Annemarieke Verheij Geboren en getogen in Amsterdam. De unieke bouwwerken van de Amsterdamse School zijn voor mij een vertrouwd beeld met opa's en oma's die allen in Oud Zuid woonden. In de jaren 80 werkte ik als reservist bij PTT Post en heb regelmatig op het postkantoor Gerard Terborgstraat (onderdeel van Het Nieuwe Huis op het Roelof Hartplein) gewerkt. Ook heb ik een dag op het postkantoortje op het Spaardammerplantsoen mogen doorbrengen. Helaas was ik in die tijd nog niet zo actief aan het fotograferen dat ik de interieurs op beeld heb vastgelegd.
Ik werk 4 dagen per week op de administratie Vergunningen van de Gemeente Amstelveen (en Aalsmeer). In mijn vrije tijd wandel ik veel, waarbij de camera altijd meegaat. De laatste tijd heb ik een toenemende interesse in de prachtige Amsterdamse School-stijl en ga regelmatig actief op zoek naar gebouwen of objecten.
Professionele kennis heb ik niet, maar met mijn beeldmateriaal en goed zoekwerk op internet hoop ik toch regelmatig een bijdrage te kunnen leveren aan deze mooie website.

Reacties

Geen reacties voor deze persoon.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.