Introductie

In de periode 1909-1917 werkte Dick Greiner als opzichter en tekenaar bij de architectenbureaus van Ed. Cuypers, in de periode 1913-1915 bij F.A. Warners, Jan Gratama en Gerrit Versteeg en als laatste bij Gerrit Jan Rutgers. Greiner werd in 1920 zelfstandig architect en lid van het genootschap Architectura et Amicitia.

Gegevens

Voorna(a)m(en) Dick
Achternaam Greiner
Geboortejaar 1891
Sterftejaar 1964
Geboorteplaats Amsterdam
Kwalificaties Architect, Glaskunstenaar, Graficus / vormgever, Interieurontwerper, Meubelontwerper, Tekenaar

Biografie

Dick Greiner was een Nederlands architect die zich vrijwel geheel als autodidact en op eigen kracht het vak had geleerd. Hij was het hulpje van zijn vader, die timmerman was en volgde daarnaast lessen aan de Oefenschool voor Teekenonderricht en vervolgens een opleiding van vier jaar tot timmerman aan de avondambachtsschool, beide te Amsterdam.

In de periode 1909-1917 werkte Greiner als opzichter en tekenaar bij de architectenbureaus van Ed. Cuypers, in de periode 1913-1915 bij F.A. Warners, Jan Gratama en Gerrit Versteeg en als laatste bij Gerrit Jan Rutgers. Greiner werd in 1920 zelfstandig architect en lid van het genootschap Architectura et Amicitia. In 1922 behaalde hij cum laude zijn diploma aan het Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht.

Dick Greiner was veelzijdig: hij maakte meubels en lampen, ontwierp glas-in-loodramen, schilderde, was tekenaar, maakte boekbandontwerpen en aquarelleerde. Zijn bewondering ging uit naar zijn vakgenoten Jan Duiker, Han van Loghem, J.J.P. Oud en de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright.

Greiner ontwierp talloze gebouwen, maar hij werd vooral bekend door zijn aandeel in het ontwerpen van de Amsterdamse stadswijk Betondorp in de Watergraafsmeer. Voor Betondorp werden tien bouwsystemen voor betonbouw toegepast, geselecteerd uit 50 inzendingen. De belangrijkste architecten waren Greiner en Han van Loghem. Een andere belangrijke opdracht voor Greiner was de woningbouw in de wijk Zeeburg in Amsterdam in 1925. Het betrof een gemeentelijk woningbouwcomplex voor het huisvesten van ontoelaatbare gezinnen. Deze woningen werden gebouwd met hetzelfde betonsysteem dat Greiner in Betondorp had toegepast en hadden hetzelfde expressionistisch-kubistische uiterlijk. Op het poortgebouw na zijn de huizen in 1944 in opdracht van de Duitsers afgebroken.

Greiner wordt vaak tot de Amsterdamse School gerekend, maar hij had ook veel gemeen met de architecten van het Nieuwe Bouwen. Zijn oeuvre kent een grote verscheidenheid. Hij ontwierp eigenlijk alles, zowel in nieuwbouw als verbouw. Zijn oeuvre omvat niet alleen gebouwen van allerlei aard maar ook andere objecten, waaronder aanlegsteigers, boekomslagen, meubels en klokken.

Tot de belangrijkste projecten van Greiner behoren:

*Rijtje herenhuizen aan de Nicolaas Maesstraat 128-136 te Amsterdam (1918)

*Betondorp, Amsterdam (1925)

*Clubgebouw van de Zeil- en roeivereeniging 'Nieuwe Meer' te Aalsmeer (1927)

*Muzieklyceum aan het Albert Hahnplantsoen te Amsterdam (1928), (gesloopt)

*Haarlemse Huishoud- en Industrieschool te Haarlem (1935)

*Verbouwing van het Heeren-kleedingmagazijn W. Wessel Bzn. aan de Dam 4 te Amsterdam (1935)

*Post- en Telegraafkantoor te Heemstede (1964)

*Het Hallen Theater (bioscoop), Jan van Galenstraat 41 te Amsterdam (1936), (gesloopt in 2002)

Links

1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Dick_Greiner

Ingezonden door: Gert-Jan Lobbes

Gert-Jan Lobbes Ik zoek naar details van de Amsterdamse School die je pas opvallen als je langere tijd kijkt naar objecten. Fotograferen helpt om die details te ontdekken. De toppers van deze unieke stroming vind je op vele websites en horen natuurlijk ook thuis op Wendingen. Mijn voorkeur heeft echter om architecten, gebouwen en interieurs in kaart te brengen die nauwelijks aandacht krijgen. Want wie kent tegenwoordig Kruyswijk, Franswa, Boterenbrood of Roodenburgh - om maar een paar namen te noemen? Bekendheid kan bovendien bijdragen aan behoud van erfgoed, onbekend erfgoed kan zomaar verdwijnen. Mijn Amsterdamse Schoolfoto's zijn onder meer gebruikt in de brochure van de Amsterdamse Open Monumentendag 2016, voor tentoonstellingen van Museum Het Schip en De Dageraad, in het boek over Publieke Werken en in het boek naar aanleiding van 100 jaar De Dageraad. Over vondsten op architectuurgebied twitter ik vaak voorafgaand aan publicatie: https://twitter.com/gertjan_lobbes

Reacties

Geen reacties voor deze persoon.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.