Introductie

Architect Dokter was niet alleen architect maar ook directeur van Gemeentewerken Den Helder, in welke hoedanigheid hij een flinke stempel drukte op de havenstad.

Gegevens

Voorna(a)m(en) Dokter
Achternaam Albert
Geboortejaar 1878
Sterftejaar 1958
Geboorteplaats Leeuwarden
Kwalificaties Architect, Meubelontwerper, Gemeente-architect (Publieke werken / Gemeentelijke woningdienst)

Biografie

Albert Dokter* werd geboren in Leeuwarden, waar hij de Technische School doorliep, gevolgd door een opleiding voor Waterstaat. Hij behaalde de diploma’s Technisch Ambtenaar en Bouwkundig Teekenen, en ging aan de slag in Haarlem, Arnhem en Den Helder.

Op 2 april 1900 werd hij aangesteld bij de Genie in Den Helder, om in 1904 als opzichter aan de slag te gaan als opzichter bij Gemeentewerken, een afdeling die – Dokter incluis – dan uit twee man bestaat. Op 1 januari 1921 wordt Dokter benoemd tot hoofdopzichter van Gemeentewerken, in 1925 komt het voorstel om hem te benoemen tot directeur.

Dokter ontwierp plannen voor nieuwe wijken en was verantwoordelijk voor enkele markante bouwprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de verbouwing van het oude weeshuis aan de Kerkgracht tot raadhuis, de Postbrug, de Zeevaartschool, en de school in Tuindorp. Hij trad niet alleen op als architect, maar ontwierp ook interieurs en meubelen. De invloed van de Amsterdamse School is in sommige van zijn ontwerpen duidelijk herkenbaar.

Zoals de Heldersche Courant schrijft: ‘Aanschouwe men deze gebouwen, dan blijkt wel duidelijk welke opvattingen inzake stijl de heer Dokter huldigde. Zonder overdrijving mag gezegd worden, dat hij Den Helder inderdaad iets meegaf, dat ook door het nageslacht met eere getoond zal mogen worden.‘

In 1943 bereikt Dokter de pensioengerechtigde leeftijd. Gemeentewerken bestaat dan inmiddels uit 70 man.

Dokter was naast directeur van Gemeentewerken ook ambtelijk adviseur van ‘Woningstichting’, commandant van de Helderse brandweer, hoofd van de Luchtbeschermingsdienst, en gaf hij les aan de Avondschool en Avondteekenschool.

*De enige persoonlijke info stond in het artikel uit 1943 over zijn afscheid van Gemeentewerken. Hierin stond dat hij 65 jaar was en geboren in Leeuwarden. Het moet dan wel Albert zijn, geboren op 25 april 1878, iets wat is bevestigd door een kleinkind van hem. Zijn vader Samuel was schipper, wat zijn betrokkenheid bij de Zeevaartschool extra interessant maakt.

Gebruikte bronnen

1. ‘Een bouwmeester gaat heen.’ In: Heldersche Courant, 29 mei 1943.

Links

1. https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35646923

Ingezonden door: Marcel Westhoff

Marcel Westhoff

Reacties

Geen reacties voor deze persoon.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.