Introductie

Op en top Amsterdamse School, maar helaas is daar vandaag de dag bar weinig van terug te zien...

Specificaties

Officiële of officieuze naam Winkelwoning Kerkstraat 32, Hilversum
Adres(sen) Kerkstraat 32
Postcode(s) 1211 CN
Plaats (provincie) Hilversum (Noord-Holland)
Land Nederland
Huidige staat Deels uitgebreid of vernieuwd (nieuwbouw)
Oorspronkelijke opdrachtgever Particuliere opdrachtgever
Oorspronkelijke functie Winkel met bovenwoning
Betrokken architect(en) Cornelis Jzn de Groot, Jacobus van Laren
Andere betrokken kunstenaars Hildo Krop
Aanvang en oplevering 1917
Huidige eigenaar Particuliere opdrachtgever
Huidige functie Winkel(s)
Soort monument Gemeentelijk monument
Monumentnummer GMH0019

Achtergrond

Het "winkelhuis Heijn" werd gebouwd in opdracht van Albert Heijn. Het figureerde nog zonder linker buurpand in 1919 in Wendingen. Beide panden werden in april 1925 in Het Bouwbedrijf besproken en afgebeeld. Volgens sommige bronnen ontwierp Cornelis de Groot Jzn. dit pand in 1917. In 1921 zouden Van Laren en De Groot ook het naastgelegen pand (nr. 34-36) ontwerpen. Het Bouwbedrijf evenals diverse andere bronnen noemen overigens alleen Van Laren als architect van beide panden. In 1927 kreeg Van Laren opdracht de reeds bestaande winkel voor woninginrichting H.L. Greeve ter rechterzijde (nummers 26-28-30) te verbouwen. Dat pand werd voorzien van een reusachtige bakstenen voorgevel en toren. Hiervan rest vandaag de dag helemaal niets meer, de winkels die nu op die plaats staan zijn volledig modern.

Exterieur

Er is alleen nog sprake van wat mooi metselwerk, details aan de dakrand en smeedijzeren vlaggenmasthouders. De gevelbelettering Albert Heijn vertoonde grote overeenkomsten met die van Het Scheepvaarthuis. Deze is weg, net als het glas in lood, de houten raamkozijnen hier omheen en het oorspronkelijke venster van de bovenverdieping. Oorspronkelijk bevatte de gevel van links en rechts van de glas in lood ramen ook nog twee beelden van Hildo Krop. De symboliek van de beelden had betrekking op de kruidenierswaren uit Afrika en uit de toenmalige kolonie Nederlands Indië: een aap met bananen en hutten links en rechts een zittende Indonesiër met rijstschuur en sawa’s. De beelden zijn spoorloos verdwenen.

Het Bouwbedrijf roemde de "krachtige profileering en decoratieve accentueering van de natuursteenen muurpenanten en de schuine geleidelijke verbreeding der daarop rustende gemetselde muurpenanten, die tevens aan het bovengedeelte van de pui een prettigen vorm geven." De niet met name genoemde schrijver van het artikel vond de tweetal winkelhuizen "door hun rustige en kalme voornaamheid, door hun uiterst harmonischen hoofdopzet en hun fijngevoelige detailleering (...) een ware verademing in deze schreeuwerige omgeving." Met dat laatste doelde hij op de "rommelige Kerkstraat (...) die geheel en al mismaakt is door schreeuwende opdringerige en protserige winkelgevels, waarbij de onbeschaafde gevelverdeelingen dikwijls nog eens flink onderstreept zijn door de harde kleuren van verblendsteen." (Het Bouwbedrijf, 2e jaar nummer 4, april 1925, blz 137).

Recente ontwikkelingen

Op een ongedateerde foto in het fotoarchief van Albert Heijn is te zien dat al in de jaren vijftig sprake was van een totaal gewijzigd aanzien met op de begane grond een pui bestaande uit grote etalages en metalen kozijnen. Het glas in lood was vervangen door een rechte strook matglas. De kozijnen op de eerste verdieping waren sterk vergroot (de verdieping was vermoedelijk bewoond) en de letters Albert Heijn waren verwijderd. Ook sindsdien is de pui nog meerdere keren gewijzigd ten behoeve van nieuwe huurders, laatstelijk in 2018. Het pand bevat nu een Apple Store van Amac.

Gebruikte bronnen

1. "Winkelhuizen in de Kerkstraat te Hilversum. Architect J. van Laren". In: Het Bouwbedrijf, 2e jaar nummer 4, april 1925, blz 137.

Links

1. http://hilversum.geotalk.nl/
2. https://www.timswings.nl/hildokrop/werken-in-nederland/beelden/b-19-kruidenierswinkel-albert-heijn-hilversum/
3. https://www.oozo.nl/bekendmakingen/hilversum/centrum/langgewenstbuurt/omgevingsvergunning/1619932/kerkstraat-32-vervangen-winkelpui-monumentaal-wink
4. http://hilversum2.clubs.nl/nieuws/detail/2486053_c-de-groot-en-van-laren
5. https://020apps.nl/mip/
6. https://albertheijnerfgoed.nl/beelden/detail/d55d8e6c-6e11-24af-f5fd-3dd32fdc9051

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Ron Conijn: Het zijn maar een paar details, overblijfselen van een ongetwijfeld veel mooier geheel, maar voor wie de moeite neemt even omhoog te kijken, erg bevredigend.

Bijgewerkt door Gert-Jan Lobbes in oktober 2018 met gegevens over de huurder, evenals gegevens uit Het Bouwbedrijf en het archief van Albert Heijn. Hierbij kwam ook meer informatie naar boven over de overige twee winkels naar ontwerp van Van Laren, links en rechts van het hier beschreven pand.

Ingezonden door: Ron Conijn

Ron Conijn Opgeleid als bouwkundige, en als zoon van een timmerman, altijd een zwak gehad voor architectuur.
Mijn passie voor architectuur begon met de Catalaanse Art Nouveau-variant, Modernismo, maar breidde zich al snel uit naar de vele andere internationale varianten. Het is een fantastische liefhebberij, en eigenlijk stiekem een reden voor mijn vrouw en mij om veel op stap te gaan.
Nu wij kinderen in Amsterdam hebben wonen, brengen we daar wat meer tijd door, verdiepten ons ook maar eens in de Amsterdamse School, en ja hoor........nog een passie was geboren.

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.