Introductie

Een mooi winkelpand in de Dordrechtse Voorstraat met op de eerste, tweede en derde etage typische kenmerken van de Amsterdamse School

Specificaties

Officiële of officieuze naam Voorstraat 320, Dordrecht
Adres(sen) Voorstraat 320
Postcode(s) 3311 CW
Plaats (provincie) Dordrecht (Zuid-Holland)
Land Nederland
Huidige staat Deels uitgebreid of vernieuwd (nieuwbouw)
Oorspronkelijke opdrachtgever Commerciële opdrachtgever, M.J. Spierdijk, eigenaar meubelwinkel
Oorspronkelijke functie Winkel(s)
Betrokken architect(en) A.G.A. van der Made
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1923 - 1926
Huidige eigenaar
Huidige functie Winkel met bovenwoning
Soort monument Gemeentelijk monument
Monumentnummer

Achtergrond

Dit pand in de Dordtse Voorstraat hoek Lombardstraat staat op een prominente plaats, schuin tegenover de Groenmarkt. Er hebben in de loop der eeuwen verschillende gebouwen op deze plaats gestaan. Het huidige pand stamt uit 1923-1926.

In 1923 wordt naar het plan van architectenbureau Pols & Van der Made tegen de achterzijde van een bestaand pand aan de Voorstraat een magazijn gemaakt in opdracht van Spierdijks Meubelmagazijnen. In 1926 wordt vervolgens het voorhuis compleet afgebroken en wordt het huidige pand opgetrokken. Het pand was op de begane grond in gebruik als verkoopruimte. Ook boven waren verkoopruimten en op de 3e verdieping een bergruimte.

In Dordrecht geïllustreerd tijdschrift - Merwepost 1926-1927 viel het volgende te lezen:

"In het voormalig heerenhuis op den hoek van de Lombardstraat was eenmaal gevestigd de brouwere DE LELIE van de familie DE CONINCK, terwijl zooals het wapenschild boven de deur aangaf, het huis ook toebehoord heeft aan de familie ONDERWATER. In dit huis overleed ook 15 November 1691, ten huize van van zijn schoonvader Pieter Onderwater, de kusntshcilder Aelbert CUYP. Het heerenhuis dat reeds door de verbouwing tot winkelhuis haar artistieke waarde grootendeels verloren had, zal nu plaats maken voor een modern winkelhuis, dat weder door de firma SPIERDIJK in gebruik zal worden genomen. (...) De onderbouw zal bestaan uit donkergekleurd Labrador graniet, de bovenbouw uit zand- en baksteen. Een achttal etalages zal op royale wijze gelegenheid geven tot uitstelling der meubelen. Het pand zal voorzien worden van centrale verwarming en van liften. De bouw die uitgevoerd wordt door de aannemersfirma D. POLS & ZONEN onder architectuur van de h.h. Pols en van der Made, moet 1 Februari 1927 gereed zijn."

In 1927 viel in hetzelfde tijdschrift te lezen:

"Met de opening van het nieuwe gebouw van Spierdijk's Meubelmagazijn op Woensdag jl. werd het moment ingeluid, dat Dordrecht weer een kapitaal winkelpand rijker is geworden. Kort nadat de wimpel geheschen werd hadden wij gelegenheid om het interne van het gebouw in oogenschouw te nemen, waarbij wij tot de conclusie kwamen, dat hier alles gedaan werd om het den koopers zoo geriefelijk mogelijk te maken. Aan de Voorstraat-zijde van het gebouw wordt het ruime portiek geflankeerd door flinke etalage-ruimten, waarachter zeer overzichtelijk de meubelen."

In de vijftiger jaren werden de puien en het magazijn veranderd naar het plan van architect A.G.A. van der Made en in 1957 ook verhoogd met een bouwlaag, die ging fungeren als verkoopruimte. Omstreeks 2000 is het pand volledig verbouwd, waarbij de ruimten boven de begane grond zijn ingedeeld als appartementen.

Exterieur

Het pand heeft onmiskenbare trekken van de Amsterdamse School en doet met de hoekige vormen en verticale baksteenstroken denken aan de voormalige Arbeidsbeurs van architect Piet Kramer op de Passeerdersgracht te Amsterdam. Opvallend zijn de fraai vormgegeven smeedijzeren vlaggenmasthouders boven de kleine driehoekige erker aan de voorzijde.

Het ondergedeelte van de gevel aan de Voorstraat is uitgevoerd met betonnen kolommen, die een zware puibalk dragen. Binnen de kolommen is een moderne invulling gemaakt. Boven de puibalk is de gevel in drie bouwlagen opgetrokken in lichtrode baksteen in kruisverband met iets terugliggend voegwerk. De hoofdopzet van de gevel is nagenoeg spiegelsymmetrisch over de as. De hoek met de rechter zijgevel is afgeschuind. De gevelopeningen zijn gesloten met een steens rollaag. In de openingen ligt een gecementeerde lekdorpel, mogelijk natuursteen met een geschilderde pleisterlaag.

In de as kraagt de gevel over de volle hoogte op een gecementeerde basis als erker op driehoekig grondplan uit. Op het niveau van de 3e verdieping is aan de erker een vlaggenmast met gefigureerde smeedijzeren beugels bevestigd. Aan weerszijden van de erker zijn de gevelvlakken over de hoogte van de 1e en 2e verdieping voorzien van pilasters, die bovenin voorzien zijn van een kapiteel met siermetselwerk tussen gecementeerde blokken. De zijde Lombardstraat bestaat uit het in 1926 opgetrokken bouwdeel en aan de rechter zijde de gevel van het oorspronkelijk in 1923 opgetrokken magazijn. Hier zien we elementen die ook aan de hoofdgevel terugkeren. Voor een volledige beschrijving van de gevel verwijzen we naar Dordrecht Monumenteel.

Recente ontwikkelingen

Momenteel is op de begane grond een vestiging van 'nJoy Chocolate gevestigd.

Het pand is van cultuurhistorische waarde vanwege de typologie als woon-/winkelpand, karakteristiek voor dit deel van de Voorstraat. Het pand is bovendien van architectonische waarde vanwege de in Amsterdamse Schoolstijl opgetrokken hoge gevels. Het object is extern op de verdiepingen nauwelijks gewijzigd, waardoor de cultuurhistorische en architectonische waarden goed bewaard zijn gebleven. De bouwkundige staat is goed. Het pand heeft als omvangrijk hoekpand een hoge ensemblewaarde en heeft in architectonisch opzicht een zeldzaamheidswaarde.

Links

1. https://dordrechtmonumenteel.nl/monumenten
2. http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.genealogy.benelux/2008-06/msg00677.html

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Ik kwam het pand tegen tijdens een wandeling door Dordrecht. Aanvankelijk kon ik er niets over vinden, tot ik door de redactie op de site van Dordrecht Monumenteel werd gewezen, waar het uitgebreid wordt beschreven.

Ingezonden door: Gert-Jan Lobbes

Gert-Jan Lobbes Ik zoek naar details van de Amsterdamse School die je pas opvallen als je langere tijd kijkt naar objecten. Fotograferen helpt om die details te ontdekken. De toppers van deze unieke stroming vind je op vele websites en horen natuurlijk ook thuis op Wendingen. Mijn voorkeur heeft echter om architecten, gebouwen en interieurs in kaart te brengen die nauwelijks aandacht krijgen. Want wie kent tegenwoordig Kruyswijk, Franswa, Boterenbrood of Roodenburgh - om maar een paar namen te noemen? Bekendheid kan bovendien bijdragen aan behoud van erfgoed, onbekend erfgoed kan zomaar verdwijnen. Mijn Amsterdamse Schoolfoto's zijn onder meer gebruikt in de brochure van de Amsterdamse Open Monumentendag 2016, voor tentoonstellingen van Museum Het Schip en De Dageraad, in het boek over Publieke Werken en in het boek naar aanleiding van 100 jaar De Dageraad. Over vondsten op architectuurgebied twitter ik vaak voorafgaand aan publicatie: https://twitter.com/gertjan_lobbes

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.