Introductie

Gebouwd als noodwoningen. Inmiddels misschien al drie keer gerenoveerd?

Specificaties

Officiële of officieuze naam Vogeldorp, Amsterdam
Adres(sen) Eerste Vogelstraat 6-30, Tweede Vogelstraat 1-33, Derde Vogelstraat 1-34, Vierde Vogelstraat 4-23, Vijfde Vogelstraat 1-23, Zesde Vogelstraat 3-39, Brede Vogelstraat 1-30, Korte Vogelstraat 1-14, Lange Vogelstraat 2-32, Vogelkade 5-29, Vogelplantsoen 2-30, Vogelplein 1-11, Zamenhofstraat 4-42
Postcode(s)
Plaats (provincie) Amsterdam (Noord-Holland)
Land Nederland
Huidige staat Gerealiseerd
Oorspronkelijke opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Oorspronkelijke functie Rijtjeshuizen (arbeiderswoningen)
Betrokken architect(en) Publieke Werken, J.H. Mulder
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1918 - 1920
Huidige eigenaar De Key
Huidige functie Rijtjeshuizen (arbeiderswoningen)
Soort monument Gemeentelijk monument
Monumentnummer

Achtergrond

Wibaut, Keppler en Tellegen vormden de drijvende krachten achter de bouw van Vogeldorp ter leniging van de woningnood onder Amsterdamse arbeidersgezinnen. De woningen werden neergezet als ‘semi-permanent’ maar staan inmiddels langer dan 100 jaar. De bouw werd vrijwel geheel gefinancierd door het Rijk op grond van de Woningnoodwet. De woningen hadden stromend water en elektriciteit en voldeden aan de minimumeisen van de toenmalige Bouwverordening. Tegenstanders vonden de woningen te luxe. Keppler schreef na voltooiing van de bouw: “Wat niemand ooit heeft kunnen verwachten is verwezenlijkt. Het eengezinsarbeidershuis uit steen gebouwd heeft zijn intrede in de hoofdstad gedaan.” Samen met Disteldorp vormt Vogeldorp de eerste tuinstadbouw in Amsterdam-Noord.

Exterieur

De woningen zijn gebouwd in een ‘landelijke’ variant van de Amsterdamse School. Dit is een onofficiële term die aangeeft dat de bebouwing elementen heeft die doen denken aan dorpse bebouwing of boerderijen. Zo is er vaak sprake van lagere bebouwing en wordt er verhoudingsgewijs minder baksteen en veel meer geschilderd hout gebruikt. Hout werd op het platteland in Noord-Holland traditioneel veel gebruikt als bouwmateriaal, bijvoorbeeld in de Zaanstreek. Kenmerkend zijn de doorlopende zadeldaken, de zogenaamde Boeyinga-poorten.

Recente ontwikkelingen

In 1999 kwam het dorp in handen van De Key die het renoveerde, splitste in appartementsrechten en 49% daarvan verkocht aan particuliere eigenaren. Sinds 2000 is Vogeldorp een gemeentelijk monument en sinds 2014 maakt het onderdeel uit van het rijksbeschermd stadsgezicht Amsterdam-Noord. Prof. dr. Bock schreef in 1995 dat het Amsterdam-Noord van Keppler, waaronder Vogeldorp, in sociaal-cultureel, stedenbouwkundig en architectonisch opzicht te beschouwen is als een "monument van nationaal belang" dat bescherming verdient op het hoogste niveau.

Links

1. http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogeldorp
2. http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/amsterdam-noord-aangewezen-als-beschermd-stadsgezicht
3. http://verenigdvogeldorp.nl/

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

In 2014 ingezonden door Peter Mannot (De Key).

In 2019 aangevuld door Verenigd Vogeldorp, die schrijft: 'Ik woon er en bestudeer het sindsdien intensief.'

Ingezonden door: Peter Mannot (De Key)

Peter Mannot (De Key)

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.