Introductie

Toen dit object in 2014 werd ingestuurd, werd het nog omschreven als 'een spookhuis'. Inmiddels is het schitterend gerenoveerd en staat het (medio augustus 2019) al enige tijd te koop.

Specificaties

Officiële of officieuze naam Villa Tooropkade, Heemstede
Adres(sen) Tooropkade 1
Postcode(s) 2102 AA
Plaats (provincie) Heemstede (Noord-Holland)
Land Nederland
Huidige staat Deels of volledig gerestaureerd
Oorspronkelijke opdrachtgever Echtpaar Van Waveren-Scheltema
Oorspronkelijke functie Villa of geschakelde villawoning
Betrokken architect(en) A.J. van Waveren-Scheltema, C. Mesman
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1928 - 1930
Huidige eigenaar Particuliere eigenaar
Huidige functie Villa of geschakelde villawoning
Soort monument Gemeentelijk monument
Monumentnummer

Achtergrond

Lidy van Waveren-Scheltema, beeldhouwster, ontwierp deze villa voor zichzelf en haar man, een gefortuneerd tabakshandelaar. De bouwtechnische uitwerking liet zij over aan C. Mesman. Het staat vrijwel vast dat Dhr. Van Waveren bekend was met de prairiehuizen in de V.S., waar hij geregeld kwam. Ook staat vast dat Lidy Scheltema het werk van Han van Loghem kende, die voor haar familie in de buurt, op basis van een zgn. four square house, een villa had ontworpen. Het lijkt aannemelijk dat Lidy zich door deze vormentaal heeft laten leiden voor haar eigen woonhuisontwerp. Na de vroegtijdige dood van Van Waveren verwaarloosde weduwe Lidy haar woning. Door de merkwaardige bouw, de aanvankelijk geïsoleerde ligging en vooral de langzamerhand ruïneuze aanblik stond de villa met haar geheimzinnige bewoners bekend als 'het spookhuis'.

Exterieur

De villa ligt op een van de mooiste locaties aan het Spaarne. Het is een zeer grote woning (meer dan 1.500 m3). Door de veelheid aan details en toegepaste materialen is de vormgeving bijna exuberant te noemen. De gevels hebben zeer gecompliceerde metselverbanden die schitterend zijn uitgevoerd. Ook de rijke toepassing van hout, met name bij de uitbouwsels, is opmerkelijk. De architectuur lijkt geïnspireerd door die van Frank Lloyd Wright, onder meer door de flauwe helling van het rietgedekte dak. Markant zijn de kloeke schoorstenen, de trappen, en het over het water uitkragende terras.

Recente ontwikkelingen

Nadat de sterk vervallen villa op de markt kwam is het gerestaureerd. Wanneer dat was is me niet bekend. De woning is veel in het nieuws geweest, niet in de laatste plaats door de bewoonster Lidy van Waveren- Scheltema. Zij en haar zoon kregen na de dood van van Waveren een gecompliceerde relatie, die, achteraf bezien, m.i. psychiatrische interventie behoefde. Wim van der Aard maakte daar een veel geprezen beklemmende documentaire over, getiteld 'De van Waveren Tapes'. Deze is nog steeds via Holland Doc, of Uitzending Gemist te bekijken.

Gebruikte bronnen

1. Wim de Wagt, J.B. Van Loghem, Landhuizen, stadswoonhuizen en woningbouwprojecten, Beelding van levenshouding (Uitgeverij Schuyt & Co., Haarlem, 1995), p. 368.

Links

1. http://hv-hb.nl/topic-109/
2. http://www.historischeinterieursamsterdam.nl/huizenportret/villa-tooropkade-door-c-mesman-en-a-j-van-waveren-scheltema/
3. http://www.npo.nl/holland-doc/08-11-2012/VPWON_1156126
4. https://www.funda.nl/koop/heemstede/huis-40683503-tooropkade-1/

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Zo'n 40 jaar geleden wilde ik, nieuwsgierig geworden door de verhalen die ik hoorde, het huis bekijken en fotograferen. Ik werd weggejaagd door een furieuze mevrouw.

Ik was getroffen door de vreselijke staat van het geheel. Het was me direct duidelijk dat deze met zoveel liefde ontworpen en uitgevoerde woning gekoesterd moet worden. Een zeldzaam expressief bouwwerk. De architectuur schurkt aan tegen die van de Amsterdamse School; het lijk er een "extremere" variant van.

Ingezonden door: Rieks Witte

Rieks Witte Als klein jongetje bezocht ik de Heinzeschool in Amsterdam. Dat schooltje stond naast een blokje woningen van Piet Kramer. Het onderwijs daar was niet zo aan me besteed en ik ging naar een andere lagere school, in de Cornelis Dirkz,straat. Ook deze school stond in een omgeving die rijk is aan architectuur van de Amsterdamse School. Misschien is in die jonge jaren de kiem ontstaan voor mijn liefde voor die bijzondere vormentaal van deze beweging. Hoewel ik eigenlijk veel meer verwantschap voel met de "De Stijl"-stroming, ben ik mijn zwak voor die ietwat naïeve Amsterdamse School nooit kwijtgeraakt. Ik heb een groot respect voor het idelalisme van de voormannen van de A.S.. Ook de liefde en toewijding die spreekt uit het grote vakmanschap van de timmerlieden, metselaars en meubelmakers blijft mij aanspreken.

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.