Introductie

Deze villa ligt in een wijk die wordt gekarakteriseerd door bomen, singels en waterpartijen en talloze grote vrijstaande huizen, waarvan de meest luxueuze van rietkappen zijn voorzien en met elkaar wedijveren om de schoonheidsprijs.

Specificaties

Officiële of officieuze naam Villa Noordersingel 22, Hoogezand-Sappemeer
Adres(sen) Noordersingel 22
Postcode(s) 9601 CJ
Plaats (provincie) Hoogezand (Groningen)
Land Nederland
Huidige staat Deels of volledig gerenoveerd
Oorspronkelijke opdrachtgever Particuliere opdrachtgever
Oorspronkelijke functie Villa of geschakelde villawoning
Betrokken architect(en) Evert Rozema, K. Westerman
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1933 - 1935
Huidige eigenaar Particuliere eigenaar
Huidige functie Villa of geschakelde villawoning
Soort monument Rijksmonument
Monumentnummer 515891

Achtergrond

Deze villa met rieten dak werd tussen 1933 en 1935 in Hoogezand-Sappemeer gebouwd in opdracht van D. van der Ploeg, toenmalig directeur van de Groninger Autobus Dienst Onderneming GADO. Later woonde hier burgemeester Jan Tuin.

De villa met aangebouwde garage en hekpijlers is een rijksmonument als voorbeeld van een woonhuis met aangebouwde garage uit 1934 in de provincie Groningen in Engelse landhuisstijl met enkele elementen van de Amsterdamse School-stijl; vanwege de opvallende vormgeving en fraaie detaillering; vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van zowel exterieur als delen van het interieur; vanwege de fraaie hoekoplossing en beeldbepalende ligging in het Oosterpark, een gebied met bijzondere architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit.

Exterieur

Het Oosterpark in Hoogezand-Sappemeer is een in de jaren '30 aangelegde uitbreidingswijk vlak bij het station. De wijk wordt gekarakteriseerd door bomen, singels en waterpartijen en talloze grote vrijstaande huizen, waarvan de meest luxueuze van rietkappen zijn voorzien en in zekere zin met elkaar wedijveren om de schoonheidsprijs. De door Rozema in samenwerking met K. Westerman ontworpen villa komt wellicht voor de hoofdprijs in aanmerking. Het is stellig één van Rozema's mooiste ontwerpen. De stijl is een mengeling van Engelse landhuisstijl met enkele kenmerken van de Amsterdamse School. Liefhebbers zullen ook overeenkomsten zien met al veel eerder (1918-1920) door Vorkink en Wormser ontworpen Reigersnest in Oostvoorne.

De villa ligt op de hoek van de Noordersingel en de Oosterparkstraat. Zij bestaat uit een twee verdiepingen hoog woongedeelte waarop dwars een één verdieping tellende hals is geplaatst. De garage is onder een schuine hoek tegen de hals aangebouwd. De villa is opgetrokken in een harde gesinterde baksteen waarboven een horizontaal donker gebeitst beschot is aangebracht, gescheiden van het metselwerk door een doorlopende betonnen latei; in de topgevels is sprake van een lichtgekleurd vertikaal beschot. Het pand wordt gedekt door een samengestelde kap waarop rietdekking met oranje nokvorsten (glooiende dakhelling) en er is sprake van twee gemetselde schoorstenen. De gevels worden geleed door vensters waarin deels glas in lood en/of roedenverdeling; op de eerste verdieping zinken bloembakken. Op beide hoeken van de voorgevel (zuidzijde) bevindt zich een vierzijdige erker waarin vier staande vensters met aan zowel de boven- als onderkant een betonnen rand; tussen de erkers is een liggend venster aangebracht waarvoor een gemetselde bloembak afgedekt met beton. Op de eerste verdieping is sprake van een tweedelig en een driedelig venster, beide met roedenverdeling en glas-in-lood. Op de tweede verdieping aan zowel de zuid- als de noordzijde is een driedelig venster met roedenverdeling aangebracht, dat in het centrum in een punt eindigt.

Interieur

In het interieur zijn onder meer van belang: de houten paneeldeuren en in de keuken de gele tegellambrisering.

Recente ontwikkelingen

Op kleurenfoto's die staan afgebeeld in Versteende Welvaart en De schoonheid van het detail is te zien dat in een eerder stadium het beschot op de tweede verdieping geel was gelakt en enkele houten delen (bijvoorbeeld de garagedeuren) felrood. De huidige kleurstelling is roomwit met donkergroen. De oorspronkelijke kleurstelling is mij niet bekend.

Gebruikte bronnen

1. Hans A. Spa, "De Amsterdamse School in Hoogezand-Sappemeer". In: Jubileumuitgave Pluustergoud 1992-2002 (Uitgave Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer, 2002).
2. Anja Reenders, Versteende Welvaart (Uitgeverij Noordboek, 2007).
3. Jikke van der Spek en Marne de Jong, De schoonheid van het detail. De Amsterdamse School in de provincie Groningen (REGIO-PRojekt Uitgevers, 2000).

Links

1. http://rijksmonumenten.nl/monument/515891/woonhuis-met-aangebouwde-garage/hoogezand/

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Hoogezand-Sappemeer is tamelijk rijk aan gebouwen die onder invloed van de Amsterdamse School zijn gebouwd. Tot nu toe stond niet één ervan op Wendingen. Dit prachtige huis leek mij bij uitstek geschikt om de rij te openen.

Ingezonden door: Gert-Jan Lobbes

Gert-Jan Lobbes Ik zoek naar details van de Amsterdamse School die je pas opvallen als je langere tijd kijkt naar objecten. Fotograferen helpt om die details te ontdekken. De toppers van deze unieke stroming vind je op vele websites en horen natuurlijk ook thuis op Wendingen. Mijn voorkeur heeft echter om architecten, gebouwen en interieurs in kaart te brengen die nauwelijks aandacht krijgen. Want wie kent tegenwoordig Kruyswijk, Franswa, Boterenbrood of Roodenburgh - om maar een paar namen te noemen? Bekendheid kan bovendien bijdragen aan behoud van erfgoed, onbekend erfgoed kan zomaar verdwijnen. Mijn Amsterdamse Schoolfoto's zijn onder meer gebruikt in de brochure van de Amsterdamse Open Monumentendag 2016, voor tentoonstellingen van Museum Het Schip en De Dageraad, in het boek over Publieke Werken en in het boek naar aanleiding van 100 jaar De Dageraad. Over vondsten op architectuurgebied twitter ik vaak voorafgaand aan publicatie: https://twitter.com/gertjan_lobbes

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.