Introductie

Schoolgebouw naar ontwerp van de Groninger architect G. Hoekzema Kzn. in een verstrakte Amsterdamse School-stijl waarin de invloed van Dudok duidelijk te zien is.

Specificaties

Officiële of officieuze naam Verloskunde Academie, Groningen
Adres(sen) Dirk Huizingastraat 3-5
Postcode(s) 3719 GL
Plaats (provincie) Groningen
Land Nederland
Huidige staat Deels of volledig gerestaureerd
Oorspronkelijke opdrachtgever Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs
Oorspronkelijke functie Lagere School
Betrokken architect(en) Gerhardus Hoekzema
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1925
Huidige eigenaar Triade
Huidige functie Gebouw voor beroepsopleidingen
Soort monument Gemeentelijk monument
Monumentnummer 104548

Achtergrond

In de Dirk Huizingastraat op nummer 3-5 ligt het gebouw van de voormalige Christelijke Lagere School en MULO. Het werd in 1925 naar een ontwerp van de Groninger architect G. Hoekzema Kzn gebouwd en stond ook enige tijd bekend onder de naam Juliana School.

Na jarenlange leegstand kreeg het een nieuwe functie: de opleiding tot verloskundige. Deze was voorheen gehuisvest in het UMCG en had behoefte aan een eigen plek. Ten behoeve van de vestiging van de ‘Groninger Opleiding Tot Verloskundige’ werd het pand daarom aan de Stichting Triade verkocht.

Het gebouw werd naar ontwerp van Architectuurstudio SKETS in 2004 gerestaureerd en gerevitaliseerd. Het was volledig uitgeleefd en bijna niet meer als waardevol monument te herkennen. De binnenzijde was geheel grijs geschilderd met hier en daar nog wel originele - maar inmiddels dus grijze - betimmeringen. Aan de straatzijde is de toegang voorzien van glazen deuren en heeft het balkon een glazen opbouw in gekleurd glas gekregen.

Exterieur

De voormalige dubbelschool is opgetrokken op een in hoofdvorm L-vormige plattegrond, waarvan de lange poot evenwijdig ligt aan de Dirk Huizingastraat. De korte poot ligt evenwijdig achter de bebouwing aan de Professor Rankestraat. Het gebouw bestaat overwegend uit twee bouwlagen van ongelijke hoogte onder een plat dak. Het gebouw heeft aan de straatzijde een vrij gesloten, onregelmatig vormgegeven gevel, opgemetseld van roodbruine baksteen in verschillende metselverbanden. Hierachter liggen de gangen. De klaslokalen bevinden zich aan het schoolplein achter het gebouw.

Op de noordwesthoek van het lagere volume is een balkon aangebracht, dat tijdens de restauratie is voorzien van een gekleurde glazen opbouw. Het meest oostelijke deel is opgemetseld tot een torenachtig opbouw. De oostgevel bevat meest in groepen samengevatte, gelijkvormige, rechthoekige vensters. De westelijke aansluiting van de voorgevel bestaat uit naar de hoek toe twee hoger opgetrokken bouwvolumes, waarvan het meest westelijke eveneens is voorzien van een torenachtig uitsteeksel, dat is versierd met betonplaten en een smeedijzeren vlaggenstokhouder. Aan deze westzijde heeft dit bouwvolume een afgeronde hoek. De verdieping bevat over de volle breedte en in het afgeronde deel doorlopend een brede, stalen vensterreeks met horizontale roeden en ingevuld met kleurig glas-in-lood.

Interieur

Op basis van kleurenonderzoek en een zorgvuldige nieuwe toepassing van de originele verftinten is het binnenwerk weer gaan leven. De vele systeemplafonds zijn verwijderd waardoor ook de (nood)trappenhal met strakke wanden en bijzondere raampartijen opnieuw in beeld kwam. Alle stalen kozijnen zijn vervangen en voorzien van HR-glas.

De ruimtescheidende elementen die zijn ingebracht zorgen ervoor dat de ‘harde’ strakke monumentale plafonds weer goed zichtbaar zijn. In de entreehal is een opening gekomen in een voorheen dichte wand, waardoor de ruimtes in elkaar overlopen. Enkele klaslokalen zijn ingericht als kantoor, andere hebben hun oorspronkelijke functie als lokaal behouden en twee lokalen zijn opgedeeld in transparante werkunits.

De in een latere fase aangebrachte pui van de zijvleugel op de begane grond bleek om bouwtechnische redenen niet te handhaven. Hiervoor is een nieuw ontwerp gemaakt met openslaande deuren naar het schoolplein. Aan de straatzijde is de toegang voorzien van glazen deuren en heeft het balkon een glazen opbouw in gekleurd glas gekregen om ruimte te creëren voor een pantry.

In het interieur zijn grote delen van de oorspronkelijke structuur, indeling en afwerking bewaard gebleven. Het trappenhuis, de gangen met zwart- en crèmekleurige betegeling en de natuurstenen traptreden zijn hier mooie voorbeelden van. In veel lokalen zijn de prachtige originele ingebouwde kasten nog aanwezig.

Links

1. http://www.staatingroningen.nl/2069/verloskunde-academie
2. https://tinyurl.com/y88nye65
3. http://beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/afe67853-3f3a-e6c1-7aa6-11a967265c82
4. https://triadegroep.nl/faciliteit/dirk-huizingaschool/

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Ik heb zelf een aantal jaar aan de verloskunde academie gestudeerd.

Ingezonden door: Eline Nanninga

Eline Nanninga

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.