Introductie

Een juweeltje!

Specificaties

Officiële of officieuze naam Theo Thijssenschool, Amsterdam
Adres(sen) Anjeliersstraat 157
Postcode(s) 1015 NG
Plaats (provincie) Amsterdam (Noord-Holland)
Land Nederland
Huidige staat Gerealiseerd
Oorspronkelijke opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Oorspronkelijke functie Lagere School
Betrokken architect(en) Publieke Werken
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1925 - 1926
Huidige eigenaar Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Huidige functie
Soort monument
Monumentnummer

Achtergrond

Diep in de Jordaan staat een opvallend schooltje in Amsterdamse School-stijl. Op de hoek van de Anjeliersstraat 157 (in sommige publicaties werd destijds gesproken over Anjeliersstraat 161) en de Ratelwachtsteeg (die liep tot de Tuinstraat en in 1957 is opgeheven), werd deze nieuwe Openbare school voor Voorbereidend Onderwijs gebouwd en in 1926 geopend door Ed. Polak, de toenmalige wethouder voor onderwijs. De kostenraming was vooraf fl. 136.000, de firma Musterman en Van Veen kreeg de opdracht voor de bouw voor fl. 85.750, maar in 1927 wordt door B & W aan de raad voorgesteld het budget met fl. 10.000 te verhogen.

Er wordt enthousiast op de nieuwe school gereageerd. De verslaggever van Het Volk schrijft: “Zooals reeds gezegd, de lokalen zijn heerlijk luchtig en licht. Aan de wanden vriendelijke en kleurrijke platen. (…) Overal vervroolijken bloemen de zaaltjes.” Ook in de gemeenteraad is men enthousiast. Een lid van de gemeenteraad noemde de school “een juweeltje”. “Het had misschien iets minder gekund, maar men vergete niet den invloed van zoo’n gebouw op de kinderen, de ouders en de buurtbewoners”.

Op latere datum zat hier kleuterschool De Anjelier. In 1986 verhuisde de voormalige Westerstraatschool, die in 1947 was vernoemd naar de in de Jordaan geboren schrijver, onderwijzer en politicus Theo Thijssen, van de Westerstraat 213 naar de Anjeliersstraat. Het gevelbeeld van Theo Thijssen dat aan de gevel aan de Westerstraat hing (waarop de tekst Het Natuurlijk Vermogen van de Mens is Lief te hebben staat), kreeg een prominente plek boven de ingang aan de Anjeliersstraat.

Exterieur

De rondingen in de gevel, de verschillende kleuren bakstenen, het werken met verspringende lagen en de smalle raampartijen (ook in de ronding) schreeuwen Amsterdamse School. Voeg hierbij het licht omhoogkrullende en schuin aflopende kleine erkertje en de subtiele ornamenten in het houtwerk (ook in het overdekte speelgedeelte op het schoolplein aan de achterzijde) en de dakrand. Bij een renovatie zijn de houten raamkozijnen helaas vervangen, hoewel de oorspronkelijke raamindeling wel overal gehandhaafd lijkt te zijn.

De voormalige Ratelwachtsteeg is enige tijd afgesloten geweest door een muur, waardoor de ronding van de schoolgevel hier niet meer goed tot z’n recht kwam. Later is de muur weer afgebroken en is hier het huidige hekwerk geplaatst, waarin op leuke wijze figuurtjes zijn verwerkt, die de uit Theo Thijssens boek Kees de jongen bekende zwembadpas doen.

Interieur

Elementen in het trappenhuis, waaronder een stukje vloer en de houten trapleuningen, zouden origineel kunnen zijn. Opvallend is de rij tegels met dierenfiguren in de gang. De deur bij de ingang heeft overigens exact dezelfde handgrepen als die in de Aeneas McKayschool. De school vormt nu een geheel met de ernaast gelegen, oudere panden op nummers 153 en 155.

Gebruikte bronnen

1. NRC, 11 maart 1924.
2. Het Volk, 25 maart 1925.
3. Het Volk, 30 mei 1926.
4. Het Volk, 20 oktober 1926.
5. Algemeen Handelsblad, 8 juli 1927

Links

1. http://www.theothijssenschoolamsterdam.nl/theo-thijssen

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Ik kwam deze school tegen in mijn zoektocht mbt de 'witte plek' tussen Het Schip en het Stedelijk Museum. Een verrassende ontdekking! Dank aan locatieleidster Judith van Sambeek voor de rondleiding - tot op het dak aan toe!

Ingezonden door: Marcel Westhoff

Marcel Westhoff

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.