Introductie

Enkele niet-beschermde blokken dreigen gesloopt te worden in dit mooie, Engels geïnspireerd, buurtje in Haarlem.

Specificaties

Officiële of officieuze naam Slachthuisbuurt, Schalkwijkerstraat en aangrenzende straten
Adres(sen) Schalkwijkerstraat 87
Postcode(s) 2033 JE
Plaats (provincie) Haarlem (Noord-Holland)
Land Nederland
Huidige staat Deels of volledig gerenoveerd
Oorspronkelijke opdrachtgever Coöperatie VOORUITGANG
Oorspronkelijke functie Rijtjeshuizen (arbeiderswoningen)
Betrokken architect(en) A.M.J. Sevenhuijsen
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1922 - 1924
Huidige eigenaar Ymere
Huidige functie Rijtjeshuizen (arbeiderswoningen)
Soort monument Gemeentelijk monument
Monumentnummer

Achtergrond

De woningen staan in de Slachthuisbuurt, genoemd naar het uit 1907 daterende openbare slachthuis (in 1985 gesloten). Het complex maakt deel uit van een door Dumont ontworpen uitbreidingsplan. Dumont was directeur van de dienst openbare werken in Haarlem. Behalve aan de Schalkwijkerstraat bouwde architect Sevenhuijsen ook woningen aan o.a. de Graafschapstraat en de Keizer Karelstraat.

Exterieur

De invloeden van de Amsterdamse School zijn het sterkst aan te wijzen in de metselverbanden. Ook de toepassing van potdekselwerk wijst daar op. De straatwand is op enkele plaatsen onderbroken door inhammen, die aan drie zijden bebouwd zijn. Deze zgn. 'closes' zijn ontleend aan de Engelse tuinsteden en zijn bedoeld om een afwisselend straatbeeld te creëren en een gevoel van saamhorigheid te bewerkstelligen.

Recente ontwikkelingen

De Slachthuisbuurt, zo'n 600 woningen groot, is onderworpen aan een grootscheepse renovatie en herstructurering, die zo'n tien jaar gaan duren. Zowel Sevenhuijsen als Dumont krijgen daarbij eigen straatnamen.Enkele niet-beschermde blokken dreigen ten prooi te gaan vallen aan de slopershamer. Het gaat hierbij om de Pepijnstraat (even), een deel van de Graafschapstraat, de Hofmeijerstraat, en de Paus Leostraat.

Gebruikte bronnen

1. Wim de Wagt en Jos Fielmich, Architectuurgids Haarlem (Uitgeverij 010 2005).

Links

1. http://www.wikipedia.nl/lijst_van_gemeentelijke_ monumenten_in_haarlem

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Ik vind het een aantrekkelijk wijkje, zeker nu er grootscheepse renovaties plaats vinden. Het is een schoolvoorbeeld van een typisch jaren-twintig uitbreidingsplan met een coöperatieve achtergrond.

Sevenhuijsen: zie ook beide Montessorischolen en woonhuis Julianastraat in Haarlem.

Ingezonden door: Rieks Witte

Rieks Witte Als klein jongetje bezocht ik de Heinzeschool in Amsterdam. Dat schooltje stond naast een blokje woningen van Piet Kramer. Het onderwijs daar was niet zo aan me besteed en ik ging naar een andere lagere school, in de Cornelis Dirkz,straat. Ook deze school stond in een omgeving die rijk is aan architectuur van de Amsterdamse School. Misschien is in die jonge jaren de kiem ontstaan voor mijn liefde voor die bijzondere vormentaal van deze beweging. Hoewel ik eigenlijk veel meer verwantschap voel met de "De Stijl"-stroming, ben ik mijn zwak voor die ietwat naïeve Amsterdamse School nooit kwijtgeraakt. Ik heb een groot respect voor het idelalisme van de voormannen van de A.S.. Ook de liefde en toewijding die spreekt uit het grote vakmanschap van de timmerlieden, metselaars en meubelmakers blijft mij aanspreken.

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.