Introductie

Redelijk in de buurt van de imposante Oosterkerk in Groningen vinden we de Sionskerk, ook een groot en expressionistisch gebouw met vormen ontleend aan de Amsterdamse School - maar dan minder uitbundig.

Specificaties

Officiële of officieuze naam Sionskerk (vm), Groningen
Adres(sen) Korreweg 198
Postcode(s) 9715 AM
Plaats (provincie) Groningen (Groningen)
Land Nederland
Huidige staat Gerealiseerd
Oorspronkelijke opdrachtgever Hervormde kerk
Oorspronkelijke functie Kerk
Betrokken architect(en) J.G. en P.K. Mensink
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1932 - 1934
Huidige eigenaar
Huidige functie Moskee
Soort monument Geen beschermde status
Monumentnummer

Achtergrond

In Het Vaderland van 11 oktober 1932 viel te lezen: "De kerkvoogdij der Ned. Herv. gem. te Groningen heeft uit de bij haar ingekomen ontwerpen voor den bouw van een nieuwe kerk aan den Korreweg aldaar, de keus laten vallen op dat van de architecten J.G. en P.K. Mensink, te Apeldoorn". In 1929 was in de Groningse Oosterparkwijk, vlakbij de Korrewijk, de gereformeerde Oosterkerk verrezen, een hoofdwerk van de Amsterdamse School. Voor de Sionskerk kozen de hervormden een minder uitbundig maar ook groot en expressionistisch gebouw met vormen, ontleend aan de Amsterdamse School. Staat de Oosterkerk redelijk op zichzelf wat vormentaal betreft, de architectuur van de Sionskerk komt overeen met andere hervormde kerken uit die tijd, elders in het land, zoals de kerken van B.W. Plooy (Westerkerk, Kampen) en de Pauluskerk in Amstelveen (A.T. Kraan).

Exterieur

De kerk is een baken voor de wijk, door de opvallende ligging op de hoek van de Korreweg en het Floresplein, bijna aan de Floresvijver. Het betreft een zaalkerk met een zijdelings geplaatste toren, gebouwd op een waaiervormige plattegrond. Het gebouw heeft drie puntgevels, twee hoge en één kleinere. De hoofdgevels aan het Floresplein en de Korreweg zijn even hoog en hebben drie hoge langwerpige glas in lood ramen met daaronder op de begane grond een rij van negen kleinere ramen in nissen. De kleinste puntgevel bevindt zich precies daartussenin en bevat de hoofdingang met twee tamelijk eenvoudige toegangsdeuren, waarboven op een steen de naam Sionskerk is geplaatst met een citaat uit Jeremia 31:6 "Maakt u op en Laat ons opgaan naar Sion tot den Heere onzen God".

De hoofdingang is geaccentueerd met twee ronde gemetselde vormen links en rechts, waarop een ronde bol als ornament. Boven de ingang bevindt zich één zeer smal langwerpig glas in lood raam. Elders op de gevels vinden we ook nog ornamenten, maar hun aantal is gering en de vormgeving sober. Aan het Floresplein staat de hoge klokkentoren waarop een met koper bekleed zadeldak. Rechts van de kerk aan de Korreweg bevindt zich nog de voormalige pastorie.

Interieur

Ik heb het interieur niet bezocht. Oorspronkelijk was er sprake van een waaiervormig bankenplan. De banken zullen niet meer aanwezig zijn aangezien er ook gymzalen zijn aangelegd. De glas in lood ramen zijn nog wel aanwezig.

Recente ontwikkelingen

In 1984 werd de kerk buiten gebruik gesteld als gevolg van teruggelopen aantallen kerkgangers. Het gebouw fungeert nu als Eyup Sultan Moskee en buurtvoorziening en herbergt gebedsruimten, klaslokalen, twee sportzalen en een ontmoetingsruimte.

Links

1. http://reliwiki.nl/index.php/Groningen,_Korreweg_198_-_Sionskerk
2. http://www.regiokrantgroningen.nl/religie-in-de-regio-eyup-sultan/

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Mij boeit vooral het spel van daken en lijnen.

Ingezonden door: Gert-Jan Lobbes

Gert-Jan Lobbes Ik zoek naar details van de Amsterdamse School die je pas opvallen als je langere tijd kijkt naar objecten. Fotograferen helpt om die details te ontdekken. De toppers van deze unieke stroming vind je op vele websites en horen natuurlijk ook thuis op Wendingen. Mijn voorkeur heeft echter om architecten, gebouwen en interieurs in kaart te brengen die nauwelijks aandacht krijgen. Want wie kent tegenwoordig Kruyswijk, Franswa, Boterenbrood of Roodenburgh - om maar een paar namen te noemen? Bekendheid kan bovendien bijdragen aan behoud van erfgoed, onbekend erfgoed kan zomaar verdwijnen. Mijn Amsterdamse Schoolfoto's zijn onder meer gebruikt in de brochure van de Amsterdamse Open Monumentendag 2016, voor tentoonstellingen van Museum Het Schip en De Dageraad, in het boek over Publieke Werken en in het boek naar aanleiding van 100 jaar De Dageraad. Over vondsten op architectuurgebied twitter ik vaak voorafgaand aan publicatie: https://twitter.com/gertjan_lobbes

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.