Introductie

Er is - op z'n zachtst gezegd - niet altijd even goed omgegaan met Planjers ontwerpen in Utrecht. De afbraak van deze school is daar ook bewijs van.

Specificaties

Officiële of officieuze naam School Thorbeckelaan (vm), Utrecht
Adres(sen) Thorbeckelaan 1
Postcode(s) 3552 CR
Plaats (provincie) Utrecht (Utrecht)
Land Nederland
Huidige staat Gesloopt
Oorspronkelijke opdrachtgever Gemeente Utrecht
Oorspronkelijke functie Lagere School
Betrokken architect(en) J. Planjer
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1922 - 1923
Huidige eigenaar
Huidige functie
Soort monument
Monumentnummer

Achtergrond

Planjer ontwierp deze N.H. Bijzondere School voor Lager Onderwijs op de hoek van de Thorbeckelaan en Mariëndaalstraat in de Utrechtse wijk Ondiep. De school werd in 1922 gebouwd en op 1 oktober 1923 in gebruik genomen. Later zat hier de Protestants-christelijke basisschool "De Klimop"

Wattjes, in zijn lof voor het ontwerp van Planjer van de school aan het Maasplein (ook gesloopt) in een artikel in Het Bouwbedrijf, betrok hierin ook deze school aan de Thorbeckelaan:

'Ook bij het schoolgebouw van de Nederlandsche hervormde gemeente aan de Royaards v.d. Hamkade [sic] van dezelfden architect is op soortgelijke wijze door een prettig aandoende massa-verdeeling een rustige waardige en zich niet op den voorgrond dringende architectuur verkregen.'

In 1992 is de school gesloopt, maar wat nog wel rest is de woning van het schoolhoofd op nummer 3, die schijnbaar in 1926 is gebouwd.

Exterieur

Het L-vormige, in baksteen opgetrokken gebouw, bestond uit twee bouwlagen met laddervensters onder een zadeldak en een opvallende hoekoplossing. De invloed van Dudok op dit ontwerp van Planjer is evident, met name de toren van de Geraniumschool lijkt een inspiratiebron. De torenachtige hoek had in de top gepotdekseld houtwerk met waterspuwers en een vlaggenmast. Op de grens met de gemetselde gevel zat aan de Thorbeckelaan een groot venster met roeden en aan de Mariëndaalstraat een ellipsvormig raampje met kruisvormige roeden. Het houtwerk zat ook aan de achterkant, waar zich het schoolplein bevond. Twee hoge geveldelen met ornamenten in de top flankeerden de hoofdentree aan de Thorbeckelaan, waartussen een grote vensterpartij zat - hoogstwaarschijnlijk op de plek van het trappenhuis.

De oorspronkelijke kleurstelling van het houtwerk was donker, op latere archieffoto's heeft deze een lichtere kleur gekregen. De meeste roeden zijn dan al verdwenen, net als de waterspuwers en de vlaggenmast.

Recente ontwikkelingen

Op de plek van de school van Planjer kwam basisschool De Boemerang, een fantasieloze blokkendoos, die zo te zien vandaag de dag leeg staat.

Gebruikte bronnen

1. Prof. Ir. J.G. Wattjes, 'Moderne Bouwkunst in Utrecht'. In: Het Bouwbedrijf nr. 9, 1925.
2. Ronald Elink Schuurman & Bob Lodewijks, De Amsterdamse School in Utrecht. Vier wandel- en fietsroutes door de stad (Free Musketiers 2014).

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Een doodzonde dat dit gebouw gesloopt is!

Ingezonden door: Marcel Westhoff

Marcel Westhoff

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.