Introductie

Deze opvallende garage met bovenwoning, gesitueerd aan de noordzijde van de Radebinnensingel, is in 1931 gebouwd naar ontwerp van het Groningse architectenbureau Nijhuis & Reker.

Specificaties

Officiële of officieuze naam Radebinnensingel 40, Groningen
Adres(sen) Radebinnensingel 40
Postcode(s) 9711 EM
Plaats (provincie) Groningen (Groningen)
Land Nederland
Huidige staat Gerealiseerd
Oorspronkelijke opdrachtgever P. van Heukelem
Oorspronkelijke functie Garage
Betrokken architect(en) Gerrit Nijhuis, Karel Reker
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1931
Huidige eigenaar
Huidige functie
Soort monument Beeldbepalend pand
Monumentnummer 103168

Achtergrond

Het Nieuwsblad van het Noorden van 22 september 1931 meldde het volgende:

Aanbesteding

Ondergeteekende is voornemens namens den Heer P. VAN HEUKELEM op Vrijdag 2 Oct. a.s. des namiddags vier uur in caté 'HORST' Markt 15 aan te besteden: Het bouwen van een garage met bovenhuis aan den Radebinnensingel te Groningen.

Bestek en teekening a f5.— rest. 12.50) verkrijgbaar ten kantore Praediniussmgel 47

Gron. 21 Sept. '31

Arch. bureau: NIJHUIS & REKER

Het garagegedeelte heeft tot in ieder geval de jaren 80 dienst gedaan als garage.

Exterieur

Het gebouw is in een verstrakte Amsterdamse School-stijl opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt drie bouwlagen onder een plat dak. De voorgevel is opgemetseld uit rode perssteen op een trasraam van roodbruine mondsteen. De begane grond werd grotendeels ingenomen door dubbele houten garagedeuren met een roedeverdeling. Tegenwoordig zit hier een rolluik. Hierboven bevindt zich het meest in het oog vallende element: het onderstreepte woord 'garage' in expressief, schuin font. Links zit op de begane grond de deur naar de bovenwoning met een bovenlicht met glas in lood.

De verdiepingen bevatten in het midden een rechthoekige erkerpartij die over twee bouwlagen doorloopt en iets uitsteekt boven het platte dak. De borstweringen zijn in staand metselverband. Ter weerszijden van de erker bevinden zich telkens twee verticale glasstroken met gekleurd glas in lood in strakke rechthoekige vormen in de trant van De Stijl. De gemeente Groningen suggereert dat dit wel eens van Wobbe Alkema zou kunnen zijn.

Recente ontwikkelingen

De garagedeuren zijn zeker niet origineel. Op de Stamkaart BouwHistorische Dossiers van het pand staat een foto uit 1982 met houten deuren. Het was op dat moment nog in gebruik door garage Van Heukelom.

Het pand is in Groningen een zogenaamd Beeldbepalend pand.

Gebruikte bronnen

1. Nieuwsblad van het Noorden, 22 september 1931.

Links

1. https://groningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=969283f9fa25440690124ae03b9b08f2
2. https://proxy.archieven.nl/0/9B5412DA5399470C98FDEF6ED4DF2C68

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Dit pandje - ik had het wel eens op Instagram voorbij zien komen - bleek pal achter het hotel te staan waar ik een weekendje verbleef.

Ingezonden door: Marcel Westhoff

Marcel Westhoff

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.