Introductie

In Tuindorp Oostzaan staat een schoolgebouw van Lammers en Groenendijk met duidelijke Amsterdamse Schoolkenmerken zoals de ronding boven de voormalige ingang, ramen met driehoekige roeden en fraai metselwerk.

Specificaties

Officiële of officieuze naam Prinses Julianaschool (v.m.), Tuindorp Oostzaan
Adres(sen) Meteorensingel 11-33
Postcode(s) 1033
Plaats (provincie) Amsterdam (Noord-Holland)
Land Nederland
Huidige staat Deels uitgebreid of vernieuwd (nieuwbouw)
Oorspronkelijke opdrachtgever
Oorspronkelijke functie Lagere School
Betrokken architect(en) Theo Lammers, Th. Groenendijk
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1925
Huidige eigenaar Medisch Centrum Tuindorp
Huidige functie Gebouw / complex voor (geestelijke) gezondheidszorg
Soort monument
Monumentnummer

Achtergrond

Tuindorp Oostzaan werd in het interbellum aangelegd om met name onderdak te bieden aan de arbeiders van de diverse scheepswerven langs de IJ-oever. Aan het architectenduo Lammers en Groenendijk werd gevraagd een lagere school voor protestants onderwijs te ontwerpen. Oorspronkelijk had de school zes schoollokalen; het lagere deel dat er haaks op staat was de gymzaal. Dat het gebouw er vandaag de dag totaal anders uitziet komt door twee verbouwingen in 1930 en 1934. Door architect IJzebrands werd het pand uitgebreid tot de huidige versie: een symmetrisch gebouw waarbij de nieuwe delen zodanig in overeenstemming met de oorspronkelijke stijl zijn gebouwd, dat nauwelijks meer te zien is wat oorspronkelijk is en wat uitbreiding.

Exterieur

Het oorspronkelijk ontwerp van Lammers en Groenendijk had een L-vormig plattegrond. Haaks op het schoolgebouw stond de lagere gymzaal, beiden voorzien van een puntdak. Concave tegels zijn als gevelversiering tussen de twee rijen kleine raampje (daar waar de gangen liepen) van het schoolgebouw aangebracht. In het oog springend was de ronding waar vroeger de ingang van de school zat. Deze was voorzien van een vlaggenmast (die toen nog door de dakrand heen ging) en een rijtje ramen waarvan de laatste driehoekig met roeden was. In totaal vier schoorstenen waren aanwezig: twee hoge midden op het dak met fraai hoekig metselwerk aan de top en twee aan de ‘uiteinden’ van het pand (de gymzaal en het schoolgebouw) die qua vorm identiek waren maar in grootte verschilden. De geronde vormen hiervan staken uit de vlakke gevelwand en waren voorzien van kraagstenen en uitkragend metselwerk aan de top.

Na de verbouwingen in een jaren 30 verkreeg het gebouw z’n symmetrische opzet, maar sneuvelden wel enkele Amsterdamse School elementen: de hoge schoorsteen aan de gevelwand (eigenlijk het meest beeldbepalend element) en het kleine driehoekig raampje in de ronding waar de toegang zat. Wat het gebouw verkreeg was dus symmetrie (met ook een tweede, identieke toegang in een ronde uitbouw aan de linkerzijde van de gymzaal), vier extra schoorstenen (die identiek waren aan de oorspronkelijke) en werd tevens de gevelwand met tegels doorgetrokken.

Interieur

De entree tot het gebouw is tegenwoordig gevestigd in wat vroeger de gymzaal was. Wie nu door de gangen loopt komt – gelukkig! - nog veel originele elementen tegen. De vloer met z’n rode, zwarte en gele tegels is daar een goed voorbeeld van. De groene wandtegels op de begane grond zijn van later datum en geven aan tot waar het water stond na de dijkdoorbraak in 1960.

In het trappenhuis krult de houten trapleuning sierlijk de bocht om. De houten deuren zijn behouden en tenslotte zijn op veel plekken nog de gekleurde glas in loodraampjes van de voormalige toiletten te bewonderen.

Recente ontwikkelingen

In 2004 is het gebouw aangekocht om het door diverse partijen gezamenlijk als multifunctioneel gezondheidscentrum - Medisch Centrum Tuindorp - te exploiteren. Zowel exterieur als interieur zijn hierbij zorgvuldig gerenoveerd. De hoofdingang is nu gevestigd waar het gymzaaltje was, waarbij de muren zijn vervangen door grote glazen ramen.

Links

1. http://www.medischcentrumtuindorpoostzaan.nl/historie
2. http://020apps.nl/1850-1940/Meteorensingel/11-33

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Ik kwam dit fraaie schooltje tijdens research naar architect Lammers.

Ingezonden door: Marcel Westhoff

Marcel Westhoff

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.