Introductie

Een late Piet Kramer, dus daarom vrij sober.

Specificaties

Officiële of officieuze naam Paramaribostraat (on)even, Amsterdam
Adres(sen) Paramaribostraat 40-72, Paramaribostraat 45-133, Nepveustraat 53-61, Marowijnestraat 1-11
Postcode(s) 1057
Plaats (provincie) Amsterdam
Land Nederland
Huidige staat Deels of volledig gerenoveerd
Oorspronkelijke opdrachtgever Particuliere opdrachtgever
Oorspronkelijke functie Etagewoningen / diverse overige functies
Betrokken architect(en) Piet Kramer
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1929
Huidige eigenaar Meerdere particuliere eigenaren
Huidige functie Etagewoningen / appartementen
Soort monument Geen beschermde status
Monumentnummer

Achtergrond

Het betreft twee blokken tegenover elkaar in de Paramaribostraat in Amsterdam-West. Het ontwerp is van Piet Kramer, die alleen de gevels ontwierp; de plattegronden werden ontworpen door de aannemer. Aan beide zijden is sprake van blokken van rode baksteen met drie bouwlagen onder een schuin pannendak, waarin dakkapellen zijn aangebracht. Het is wat woningbouw betreft een laat en vrij sober ontwerp van Kramer en sluit qua stijl aan bij omringende ontwerpen van onder meer Lau Peters. De periode van creativiteit die onder meer leidde tot het blok aan de Vrijheidslaan (1921-1922) is hier allang voorbij.

Exterieur

Het blok aan de even zijde met de nummers 40-72 wordt gekenmerkt door een lichte golving in de gevel boven de ingang van de Haagse portieken. Het rooster dat in de opening is aangebracht en het portiek van daglicht voorziet, is eenvoudig vormgegeven. De tweede verdieping van het blok kent een doorlopende strook houten kozijnen met laddervensters. Langwerpige erkers markeren de overgang van de verdiepingswoningen, waarbij elke woning op de tweede verdieping een halve erker heeft. Het blok gaat links met een ronde hoek de Nepveustraat in (nummers 53-61), waar nog sprake is van één Haagse portiek en één erker. Rechts sluit het op aan op een blok van architect Lau Peters, dat een dakgoot lager is. Hierdoor oogt de aansluiting wat knullig.

Het blok aan de oneven zijde met de nummers 45-133 staat links teruggerooid ten opzichte van een blok van architect Lau Peters uit 1927. Het blok van Peters eindigt met een prominente puntgevel, waarop Kramer met een lichte welving aansluit. Kramer gebruikt ook een puntgevel, echter verderop, in de as van de Nepveustraat. Deze puntgevel deelt de lange wand van het blok als het ware in tweeën. Hoewel de gevels links en rechts van de puntgevel identiek lijken, is sprake van een variatie in de portieken. Het linker gedeelte kent Haagse portieken met een langwerpige lichtsleuf die is gecreëerd door licht naar buiten welvende bakstenen. Het rechter gedeelte heeft Haagse portieken die op de begane grond worden geaccentueerd door natuursteen en op de etage zijn voorzien van een vierkant raampje met links en rechts een punt.

De derde bouwlaag wordt net als aan de even zijde gekenmerkt door een doorlopende strook houten kozijnen met laddervensters, onderbroken door langwerpige erkers op de overgang van de verdiepingswoningen. De puntgevel in de as van de Nepveustraat is twee ramen breed en wordt links en rechts als het ware uit de gevelrij gedrukt door een lichte welving van de baksteen en de natuursteen. Op de begane grond is ter plaatse ook sprake van een halfronde bloembak.

Het blok gaat rechts de Marowijnestraat in (nummers 1-11), waar sprake is van drie begane grond woningen en één Haagse portiek. Deze hoek is voorzien van een zeer prominente langwerpige schoorsteen. Deze is schuin in de hoek geplaatst, heeft zijn aanzet op de eerste verdieping en staat los van het dak. Bij de aanzet is een langwerpige steen aangebracht waarop aan de hoekzijde ANNO staat met aan de zijkanten het jaartal 1929, waarvan één maal in spiegelschrift. Marowijnestraat 1 heeft daarnaast een forse halfronde erker op de begane grond. Deze erker heeft een halfrond dak en staat in de Paramaribostraat.

Interieur

Oorspronkelijk gaat het om en-suite woningen met in de voor- en achterkamer een marmeren schouw en haard. Kenmerkend voor de woningen op de eerste verdieping is dat een interne trap naar de slaapverdieping op de derde verdieping leidt. Ook de woningen op de tweede verdieping hebben de slaapverdieping op de derde, ook met een eigen interne trap.

Links

1. https://020apps.nl/1850-1940/Paramaribostraat/40-72
2. https://020apps.nl/1850-1940/Paramaribostraat/45-133
3. https://020apps.nl/1850-1940/Nepveustraat/53-61

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Ik heb deze ontwerpen altijd stijlvol gevonden, mede door de originele erker op de tweede verdieping.

Ingezonden door: Gert-Jan Lobbes

Gert-Jan Lobbes Ik zoek naar details van de Amsterdamse School die je pas opvallen als je langere tijd kijkt naar objecten. Fotograferen helpt om die details te ontdekken. De toppers van deze unieke stroming vind je op vele websites en horen natuurlijk ook thuis op Wendingen. Mijn voorkeur heeft echter om architecten, gebouwen en interieurs in kaart te brengen die nauwelijks aandacht krijgen. Want wie kent tegenwoordig Kruyswijk, Franswa, Boterenbrood of Roodenburgh - om maar een paar namen te noemen? Bekendheid kan bovendien bijdragen aan behoud van erfgoed, onbekend erfgoed kan zomaar verdwijnen.
Mijn Amsterdamse Schoolfoto's worden gebruikt in tijdschriften, brochures, boeken en bij tentoonstellingen. Over vondsten op architectuurgebied twitter ik vrijwel dagelijks: https://twitter.com/gertjan_lobbes

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.