Introductie

De blikvanger Halfweg tussen Amsterdam en Haarlem, gelukkig gered van de sloophamer.

Specificaties

Officiële of officieuze naam Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk, Halfweg
Adres(sen) Dr. Schaepmanstraat 7
Postcode(s) 1165 GP
Plaats (provincie) Halfweg (Noord-Holland)
Land Nederland
Huidige staat Gerealiseerd
Oorspronkelijke opdrachtgever RK parochie Halfweg
Oorspronkelijke functie Kerk
Betrokken architect(en) Jan Kuijt
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1928 - 1929
Huidige eigenaar Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte, Halfweg
Huidige functie Kerk
Soort monument Geen beschermde status
Monumentnummer

Achtergrond

De vorige kerk stond eigenlijk in de weg voor de verbreding van de straatweg tussen Amsterdam en Haarlem. Afbraak werd nodig geacht. Voor de bouw van een school, een begraafplaats en een nieuwe kerk wordt een stuk grond gekocht in de Osdorperpolder, nabij de toenmalige elektriciteitscentrale van de tram. Omdat het touwtrekken om een zo gunstig mogelijke prijs voor de af te breken kerk en pastorie zich jarenlang voortsleepte, duurde het tot november 1927 voordat met de bouw van de kerk kon worden begonnen. Voor de bouw van de kerk werd de roomskatholieke Jan Kuijt aangetrokken, die hier zijn enige kerk realiseerde.

Exterieur

Architect Kuijt was erg geporteerd van de parabool en de spitsboog. Deze liet hij terugkomen in het dak van de kerk, het dak van de pastorie, het dak van de kosterswoning en het dak van de toren. Voor de torenklok werd een vierkant model met kloeke cijfers gekozen. Van een afstand ziet de kerktoren er uit als een inktzwam in bijna het laatste stadium.

Het parochiebestuur heeft plaatsing van de kerk op de gemeentelijke monumentenlijst in 2010 aangevochten, gezien de hoge kosten die een monumentenstatus met zich mee zou brengen. De met teruggelopen bezoekersaantallen worstelende kerk kon alleen aan verder verval en de slopershamer ontsnappen door een ingrijpende oplossing: het schip is gehalveerd en op de vrijgekomen grond worden acht eengezinswoningen gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. De paraboolvorm van de kerk en de rode dakpannen komen terug in de daken. Tegelijk wordt ook de pastorie verbouwd, tot drie woningen.

Interieur

De paraboolvorm is in het interieur in gemetselde vorm zeer sterk aanwezig. Elke parabool eindigt (of begint) in een sterk vormgegeven kapiteel. De achtergevel, vroeger beëindigd met een uitgebouwd halfrond koor, wordt nu gevormd door een glazen wand over de volle hoogte met een glas en foliewerk door Niek Kemps.

Recente ontwikkelingen

In 2017 is kerk ingrijpend gerestaureerd, waarbij het schip van de kerk ongeveer is gehalveerd. Het in slechte staat verkerende achterste deel met het koor is gesloopt. Het Bouwbedrijf van het bisdom Haarlem/Amsterdam en Kentie+Partners waren de architecten. In 2019 is de torenspits gerestaureerd.

Links

1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk_(Halfweg)
2. http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Halfweg,_Doctor_Schaepmanstraat_9_-_O.L._Vrouw_Geboorte
3. http://www.parochiehalfweg.nl/Sub/16/Geschiedenis.html
4. http://www.parochiehalfweg.nl/Nieuws_en_agenda/nieuwsberichten.php
5. http://www.badhoeve.nl/Bouw/actuele-projecten/98/Verbouw_voormalige_Pastorie_tot_3_woningen_te_Halfweg.htmlhttp://www.badhoeve.nl/Bouw/actuele-projecten/

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Je ziet de kerk - zelfs in gehalveerde vorm - vanuiuit de trein tussen Amsterdam en Haarlem. De toren heeft een intrigerend silhouet en dat wil je gewoon een keer van heel dichtbij bekijken.

Ingezonden door: Niko Koers

Niko Koers Geboren en getogen in Haarlem. Afgestudeerd in Delft TU/Bouwkunde/architectuur en volkshuisvesting. In die tijd was ik actief in het 'Kadijkencomité', om de aanvullende bouw en renovatie van 1000 woningen (waaronder het Entrepotdok) op het Kadijkseiland af te dwingen. Na mijn studie werkte ik tot 2012 als projectmanager bij de gemeente Amsterdam, mijn laatste functie was adjunct directeur van het Projectmanagement Bureau. De eerste projecten die ik leidde als projectleider voor het stadsvernieuwingsgebied De Pijp waren de renovaties van Amsterdamse School projecten als De Dageraad van Kramer & De Klerk (PL Takstraat, met de fameuze Joop van Stigt als renovatiearchitect) en de Diamantbuurt van Van Epen. De combinatie Haarlem (Van Loghem)-Delft (Bakema en Van Eijck)-Amsterdam hebben mij 'architectonisch' gevormd.
Sinds een aantal jaren ben ik actief betrokken bij Het Schip in de Initiatiefgroep Museum voor de Amsterdamse School, om de uitbreiding van het museum voor elkaar te boksen. Na mijn pensionering in 2012 ben ik actief geworden als essayist en uitgever. Deze combinatie maakte de vraag om hoofdredacteur van deze prachtige website voor mij onweerstaanbaar.

Reacties

geplaatst door Annemarieke Verheij op 29 september 2016 om 21:22:

Al in 2008 is vastgesteld dat de kerk in zeer slechte staat verkeerde. Jaren van onzekerheid over het voortbestaan van de kerk volgden. Nu, in 2016, is er dan toch een oplossing gekomen. Het kerkgebouw is gered van de sloophamer en wordt getransformeerd tot appartementengebouw.

Op 23 september jl. is de koopovereenkomst met betrekking tot de overdracht van de verschillende panden en grondpercelen én de aanneemovereenkomst tussen de Parochie O.L.V. Geboorte en Aannemingsbedrijf Badhoeve B.V. ondertekend. Het werk is inmiddels gestart. Om de sloop- en bouwwerkzaamheden te kunnen uitvoeren is een opening aan de zijkant van de kerk gemaakt (zie toegevoegde foto’s van 24 augustus 2016).

geplaatst door Annemarieke Verheij op 15 februari 2017 om 19:51:

Een artikel over de nieuwe bestemming van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk:

https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/katholieken-in-halfweg-halveren-hun-monumentale-kerk~a771a520/

geplaatst door Niko Koers op 25 juli 2017 om 19:46:

Vandaag fietste ik langs de kerk en de deur stond open. Binnen constateerde ik dat de kerk drastisch is gerestaureerd, maar ook verkleind. In juni 2017 is de kerk opgeleverd en weer in gebruik genomen. Men heeft er zes van de twaalf apostelen voor moeten opofferen, zo waar niet niks. Ik plaats foto's van het nieuwe interieur.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.