Specificaties

Officiële of officieuze naam Olympiaweg (Blaauw)
Adres(sen) Olympiaweg 94-120, Turnerstraat 12-20, Sportstraat 25-61
Postcode(s) 1076TP-TS en 1076XG-XH
Plaats (provincie) Amsterdam (Noord-Holland)
Land Nederland
Huidige staat Gerealiseerd
Oorspronkelijke opdrachtgever Onze Woning
Oorspronkelijke functie Etagewoningen / appartementen
Betrokken architect(en) C.J. Blaauw
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1921 - 1929
Huidige eigenaar De Key
Huidige functie
Soort monument Geen beschermde status
Monumentnummer

Achtergrond

Het blok aan de Olympiaweg van architect C.J. Blaauw behoort tot een groot plan, geïnitieerd door Arie Keppler om op grote schaal arbeiderswoningen te bouwen. Het buurtje, dat tegenwoordig bekend staat als de Olympiabuurt of ook wel de Marathonbuurt moest een éénheid worden en hiertoe wees Keppler Jan Gratama aan als supervisor van het gehele project. De ontwerpen werden gemaakt gemaakt vóór november 1921 toen ze in een expositie in het Stedelijk Museum werden tentoongesteld. In de uitvoering bleek het echter moeilijk om de financiering rond te krijgen en veel blokken kregen aanpassingen, zoals verhoging van het bouwvolume en het schrappen van versieringen.

Het blok van Blaauw werd ontworpen voor Onze Woning en werd opgeleverd in 1929. Bij vergelijking van de tekening met de huidige situatie blijkt dat het ontwerp inderdaad is opgehoogd.

Exterieur

Deze supervisor zou hier de verdere invulling van de plannen van Berlage op zich nemen en de bevoegdheid krijgen om te beslissen over stedenbouwkundige keuzes zoals de bouwhoogtes, plaatsing en vorm van de bouwvolumes, pleinen kleurgebruik en aansluiting van de verschillende blokken, maar ook over groen, en de aanwijzing van de locaties voor winkels en van de openbare voorzieningen zoals de scholen en een badhuis.

Gebruikte bronnen

1. Jan Gratama, 'Complex arbeiderswoningen bij het stadion te Amsterdam', Bouwkundig Weekblad, 42 (1921)47, 299-304.
2. Vladimir Stissi, Amsterdam, het mekka van de volkshuisvesting: sociale woningbouw 1909-1942, (2007) p.35,36,129,.
3. A. Keppler, 'Amsterdamsche bebouwingsplannen', Tijdschrift voor Volkshuisvesting, 2 (1921) extra, 19, 21-24.

Links

1. http://zoeken.nai.nl/CIS/project/32008
2. http://zoeken.nai.nl/CIS/project/3188
3. http://nl.wikipedia.org/wiki/Stadionbuurt

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Het plan voor de Stadionbuurt was één van de ambitieuze pogingen van Arie Keppler, directeur van de Gemeentelijke Woningdienst, om met een uitgebreid plan - het ging om ruim 1750 woningen - niet alleen de toenmalige woningnood te bestrijden, maar dit tevens te doen onder door de gemeente geregisseerde condities. Het idee dat huizen en stratenwanden in een samenhangend ontwerp dienden te worden opgenomen had de afgelopen jaren, met name door invloed van Duitse stedenbouwkundigen met hun zogenoemde einheitliche Blockfront, sterk terrein gewonnen. Keppler was in Nederland hiervan een enthousiast propagandist. Begin 1919 had hij architect J. Gratama als supervisor aangesteld, die een geraamteplan opstelde met een groot aantal voorwaarden waaraan uit te nodigen architecten van de woningbouwverenigingen van diverse denominaties zich te houden hadden.

Ingezonden door: Peter Mannot (De Key)

Peter Mannot (De Key)

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.