Introductie

Dit landhuis is, zoals het blad Het Bouwbedrijf het bijna een eeuw geleden heel treffend omschreef, "...een klein dingetje dat (...) voor den bewoner een altijd lokkend tehuis en voor den voorbijganger een bron van voortdurende genieting is."

Specificaties

Officiële of officieuze naam Landhuis Hilgestede, Wassenaar
Adres(sen) Waldeck Pyrmontlaan 1
Postcode(s) 2243 HL
Plaats (provincie) Wassenaar (Zuid-Holland)
Land Nederland
Huidige staat Deels uitgebreid of vernieuwd (nieuwbouw)
Oorspronkelijke opdrachtgever Particuliere opdrachtgever
Oorspronkelijke functie Landhuis
Betrokken architect(en) Co Brandes
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1918 - 1918
Huidige eigenaar Particuliere eigenaar
Huidige functie Villa of geschakelde villawoning
Soort monument Gemeentelijk monument
Monumentnummer

Achtergrond

Architect Co Brandes ontwierp dit landhuis in Park De Kieviet in Wassenaar voor een particuliere opdrachtgever. Brandes staat vooral bekend als voorman van de Nieuwe Haagse School, een architectuurstroming die sterk door Frank Lloyd Wright is beïnvloed en veel strakker is dan de Amsterdamse School. Zijn vroege werk werd beïnvloed door de Engelse landhuisstijl en er zijn ook raakvlakken met de Amsterdamse School.

Het ontwerp heeft school gemaakt. Architect Wölcken bouwde in Leeuwarden een huis (Villa Honk) dat bijzonder veel lijkt op het werk van Brandes. Wölcken schijnt zelfs vanwege plagiaat uit de orde van architecten te zijn gezet.

Exterieur

Het met riet gedekte landhuis behoort tot de eerste generatie bebouwing binnen De Kieviet en is gelegen op de hoek van de Buurtweg en de Waldeck Pyrmontlaan. Raakvlakken met de Amsterdamse School zien we onder meer terug in de kruisende paraboolvormige kappen en het spelen met vormen en volumes. Het opgaande metselwerk en de terrassen zijn door Co Brandes meegenomen in het oorspronkelijke ontwerp en harmoniëren met de villa. De villa ligt op een kavel van 1267 m2.

Een interessante en bij vlagen amusante beschrijving van het landhuis is te vinden in Het Bouwbedrijf van juli 1924, het eerste nummer van dit tijdschrift. De redactie werd gevormd door Wattjes, Wils en Scharroo; vermoedelijk is het artikel geschreven door één van hen. Hoewel Brandes zelf ook medewerker van het tijdschrift was lijkt het artikel niet van zijn hand. "Er zijn in de laatste jaren in ons lieve vaderland op vele en vaak de mooiste plekjes heel wat landhuisjes gebouwd. Daarvan zeggen wij ditmaal liever niets meer, alleen, dat het allergrootste aantal van die landhuisjes vaak doet denken aan kinderen die op hun Paasch-best de hei worden ingestuurd, maar zich daar vanwege de kantjes en strikjes niet kunnen en niet durven bewegen. Zij vallen schromelijk uit het kader en en zijn een ergernis voor die ze zien. En dikwijls zijn de kleinste nog het meest opgedirkt. Het landhuisje 'Hilgestede' is voor eenige jaren door Architect Co Brandes gebouwd. Het is een klein dingetje dat door zijn rustigen vorm met een welgekozen belijning, zijn juiste plaatsing van deuren en ramen, zijn fijnkleurige materialen, zijn volkomen opgaan in een zorgvuldig en liefdevol aangelegden tuin met weelderige bonte bloembedden, voor den bewoner een altijd lokkend tehuis en voor den voorbijganger een bron van voortdurende genieting is."

Interieur

Aan de hand van plattegronden in Het Bouwbedrijf kunnen we zien wat de oorspronkelijke indeling was, een indeling die niet wezenlijk is gewijzigd. Binnenkomend bevindt zich na de voordeur een vestibule, die leidt naar de hal. Deze geeft toegang tot het toilet met een ruime voorruimte, een keuken en een woonkamer. De woonkamer is verbonden met de eetkamer. De trap leidt naar de eerste verdieping met oorspronkelijk een slaapkamer met badkamer, gelegen boven de woonkamer, een logeerkamer gelegen boven de eetkamer, nog een kleinere slaapkamer en een kleedkamer. Daarboven bevond zich de zolder. Het interieur vertoont veel kenmerken van de Engelse landschapsstijl, met onder meer vierkante bakstenen kolommen en glas in lood. Oorspronkelijk waren de wanden van de woonkamer donker gekleurd, evenals de balken van het plafond.

Recente ontwikkelingen

De huidige eigenaar heeft het landhuis liefdevol en zorgvuldig gerestaureerd. De kleur van de wanden en balken is daarbij gewijzigd. Een berging is later aangebouwd, in de zelfde stijl als het hoofdhuis. Ten tijde van het schrijven van deze bijdrage staat het huis te koop.

Gebruikte bronnen

1. 'Landhuis "HIlgestede" Park De Kievit, Wassenaar. Architect Co Brandes.' In: Het Bouwbedrijf, juli 1924.

Links

1. http://www.funda.nl/koop/wassenaar/huis-49175940-waldeck-pyrmontlaan-1/

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Ik vond in Het Bouwbedrijf het artikel over dit landhuis en kon zo de schakel tussen de al op deze site beschreven Villa Honk in Leeuwarden en Hilgestede leggen. Het huis bleek te koop te staan en aangezien ik (nog) niet zelf naar Wassenaar kon reizen heb ik toestemming van de huidige eigenaar en de makelaar gevraagd en gekregen om de fraaie foto's van het pand op deze website te publiceren.

Ingezonden door: Gert-Jan Lobbes

Gert-Jan Lobbes Ik zoek naar details van de Amsterdamse School die je pas opvallen als je langere tijd kijkt naar objecten. Fotograferen helpt om die details te ontdekken. De toppers van deze unieke stroming vind je op vele websites en horen natuurlijk ook thuis op Wendingen. Mijn voorkeur heeft echter om architecten, gebouwen en interieurs in kaart te brengen die nauwelijks aandacht krijgen. Want wie kent tegenwoordig Kruyswijk, Franswa, Boterenbrood of Roodenburgh - om maar een paar namen te noemen? Bekendheid kan bovendien bijdragen aan behoud van erfgoed, onbekend erfgoed kan zomaar verdwijnen. Mijn Amsterdamse Schoolfoto's zijn onder meer gebruikt in de brochure van de Amsterdamse Open Monumentendag 2016, voor tentoonstellingen van Museum Het Schip en De Dageraad, in het boek over Publieke Werken en in het boek naar aanleiding van 100 jaar De Dageraad. Over vondsten op architectuurgebied twitter ik vaak voorafgaand aan publicatie: https://twitter.com/gertjan_lobbes

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.