Specificaties

Officiële of officieuze naam Laing's Nekstraat (Patrimonium)
Adres(sen) Laing's Nekstraat 36-52
Postcode(s)
Plaats (provincie) Amsterdam (Noord-Holland)
Land Nederland
Huidige staat Gerealiseerd
Oorspronkelijke opdrachtgever Patrimonium (Amsterdam)
Oorspronkelijke functie Etagewoningen / appartementen
Betrokken architect(en) Arnold Ingwersen, Tjeerd Kuipers
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1912 - 1915
Huidige eigenaar Rochdale
Huidige functie
Soort monument Geen beschermde status
Monumentnummer

Achtergrond

Het gebouw is ontworpen tussen 1912 en 1913. Het voorschot is toegezegd in 1913, twee jaar later is het gebouw voltooid. Het is een klein perceel waar zeven woningen konden worden gebouwd, uitvloeisel van een mislukte poging van Patrimonium om in de Indische buurt bouwkavels te verkrijgen voor de huisvesting van de leden van de Christelijke Vereeniging van Tram- en Spoorwegpersoneel. Omdat er door discussies te langzaam werd gehandeld resteerde alleen dit perceel voor de huisvesting van de Christelijke tram- en spoorwegbeambten. De aanbesteding vond op 26 februari 1914 plaats en werd gegund aan de aannemers J. Terbeek en C. Timman voor 63.900 gulden. De huur bedroeg bij oplevering 4 gulden per week.

Exterieur

Dit gebouw beslaat slechts een gedeelte van de gevelwand. De gevel is symmetrisch, met in het midden,boven een poort naar het binnenterrein, een verhoogde puntgevel. Boven de poort is een decoratief erkertje. De portieken zijn opgevrolijkt met blauwgroene geglazuurde tegelrandjes. Boven de poort in het middengedeelte is een natuurstenen band. Aan weerszijden van de poort zijn boven deuren ovale lichtvensters aangebracht, die herinneren aan de ovale lichtgaten die de architecten Kuipers en Ingwersen eerder aan het complex aan de Vlietstraat hebben toegepast.

Het gebouw heeft in het midden een poort. Deze geeft toegang tot de school op de binnenplaats. Deze school heette vroeger de President Krugerschool.

Gebruikte bronnen

1. Wouter P. Beekers, en Rolf E. van der Woude, Niet bij Steen Alleen. Patrimonium Amsterdam: van sociale vereniging tot sociale onderneming 1876-2003 (Hilversum, Verloren 2008).
2. Vladimir Stissi, Amsterdam, het mekka van de volkshuisvesting: sociale woningbouw 1909-1942 (Uitgeverij 010, 2007).
3. Het nieuws van den dag, kleine courant, 26-2-1914.

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Het gebouw staat op een tegeltableau dat het werkliedenverbond aan Patrimonium heeft geschonken. Het tegeltableau heeft nog jaren lang in de vergaderzaal van de Raad van commissarissen van Patrimonium gehangen. Ik ken het gebouw goed door het tegeltabelau.

Ingezonden door: Eric Kurpershoek (Rochdale)

Eric Kurpershoek (Rochdale)

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.