Specificaties

Officiële of officieuze naam Kinkerbuurt (Noorlander)
Adres(sen) Bellamystraat 127-143, Van Effenstraat 2-12, Hasebroekstraat 90-118, Tweede Kostverlorenkade 111-114, Hasebroekstraat 72-88, Hasebroekstraat 69-101, Jan Pieter Heijestraat 41-53, 4e blok: Jan Pieter Heijestraat 40-52, Hasebroekstraat 103-115
Postcode(s)
Plaats (provincie) Amsterdam (Noord-Holland)
Land Nederland
Huidige staat Gerealiseerd
Oorspronkelijke opdrachtgever Rochdale
Oorspronkelijke functie Etagewoningen / appartementen
Betrokken architect(en) Willem Noorlander
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1913 - 1915
Huidige eigenaar Rochdale
Huidige functie
Soort monument Gemeentelijk monument
Monumentnummer 224012

Achtergrond

De bouwgronden zijn vanaf januari 1912 aangekocht door gemeente op instigatie van Rochdale. Om de bouw van twee scholen op binnenterreinen mogelijk te maken zijn in het bestaande stratenplan enkele wijzigingen aangebracht.

Het voorschot van 750.000 gulden voor de bouw van de bouwblokken is toegezegd in 1912. De aanbesteding van de 324 arbeiderswoningen werd op 21 oktober 1913 voor 750.550 gulden gegund aan de Amsterdamse aannemer Y. Broere. In hetzelfde jaar zijn de bouwwerkzaamheden begonnen.

Exterieur

Het complex is niet aan alle kanten even goed gelukt als rationalistisch en symmetrisch gebouw. De rationalistische eis dat de verschillende woningtypen in de gevel tot uiting moest worden gebracht en de gewenste diversificatie van woningtypen maakten de opgave een symmetrische en evenwichtige gevel te verkrijgen te groot, vooral daar waar de blokverkaveling knikken vertoonde, zoals aan de Bellamystraat. daarentegen is het gedeelte waar de Jan Pieter Heijestraat op de Hasebroekstraat biots beter gelukt.

Door de symmetrische afgeschuinde hoeken aan weerszijden van de Jan Pieter Heijestraat is een aardig pleintje ontstaan, waar aan het eind een rijzig poortgebouw staat waarboven, tussen twee natuurstenen randjes, gele tegels zijn aangebracht waar in lichtgroene letters Rochdale 1913 1915, is aangebracht. Licht vooruitspringende gevels geven het gebouw een ritme. Elegant zijn de subtiele lichtgroene tegeltjes die paarsgewijs, in groepjes van 8 over de hele gevel zijn aangebracht. Bij het gerenoveerde deel van het complex, aan de hasebroekstraat 72 t/m 88 en de Van Effenstraat 5 t/m 9 zijn de tegeltjes in hun oorspronkelijke groene kleur te bewonderen.

Recente ontwikkelingen

Op kerstmis 1999 heeft er een enorme gasexplosie plaatsgevonden in het blok aan de Hasebroekstraat waardoor 3 panden zijn verwoest, namelijk de panden aan de Hasebroekstraat 108 t/m 112. Deze panden zijn in daarna weer geheel nieuw opgebouwd. Een deel van het complex heeft in 2007 een grote renovatie ondergaan, namelijk de panden aan de Hasebroekstraat 72 t/m 88 en de Van Effenstraat 5 t/m 9. De panden zijn opnieuw gefundeerd, de bakstenen zijn schoongemaakt en opnieuw gevoegd en de sierlijke groene tegeltjes zijn, waar nodig, vervangen door nieuwe exemplaren uit Italië. Inwendig hebben de panden een nog grote verandering ondergaan: Er zijn woningen samengevoegd, zodat het aantal woningen in het blok geslonken is van 67 naar 54. Hierdoor zijn er nu ook wat grotere woningen bijgekomen, waar in de Kinkerbuurt een vraag naar was.

Gebruikte bronnen

1. Vladimir Stissi, Amsterdam, het mekka van de volkshuisvesting: sociale woningbouw 1909-1942, (Uitgeverij 010, 2007).
2. De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad, 28-12-1911 en 21-10-1912.
3. Het Nieuws van den Dag, kleine courant, 30-9-1912

Links

1. http://nieuwbouwprijs.nl/2011/09/23/het-parool-achter-de-opgeknapte-gevel-is-alles-nieuw/

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Het gebouw is na de renovatie voorgedragen voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs, daarom ken ik het goed.

Ingezonden door: Eric Kurpershoek (Rochdale)

Eric Kurpershoek (Rochdale)

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.