Introductie

Een blok met Amsterdamse School-invloeden en een in het oog springende hoek.

Specificaties

Officiële of officieuze naam Hoekpand Van Gentstraat, Nijmegen
Adres(sen) Fort Kijk in de Potstraat 18-32, Van Gentstraat 100-108
Postcode(s) 6524 CB
Plaats (provincie) Nijmegen (Gelderland)
Land Nederland
Huidige staat Gerealiseerd
Oorspronkelijke opdrachtgever
Oorspronkelijke functie Etagewoningen / winkels
Betrokken architect(en) N.V. "Het Bouwbedrijf v/h/ Kropman & Co."
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1924 - 1925
Huidige eigenaar
Huidige functie Gemengde bestemming: woningen en kantoor- of werkruimtes
Soort monument
Monumentnummer

Achtergrond

Dit winkel/woonpand op de hoek van de Fort Kijk in de Potstraat en de Van Gentstraat in Nijmegen is volgens de Aandachtslijst cultureel erfgoed Nijmegen van de hand van de in Nijmegen werkzame architect Charles Estourgie. Het bouwdossier noemt hem echter geheel niet. De aanvraag en de bouwtekeningen staan op naam van N.V. "Het Bouwbedrijf v/h/ Kropman & Co." Beiden hebben overigens wel in 1914 samengewerkt aan Huize Heyendael in Nijmegen.

De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant meldt op 24 april 1925:

“In de Fort Kijk in de Potstraat is op den hoek van de Van Gentstraat een gebouwencomplex verrezen, waarvan de perceelen gelegen aan eerstgenoemde straat winkelhuizen zijn. In een daarvan heeft de firma G. Kramer-Jonker een winkel in versche visch, wild, gevolgelte en kaas geopend. De winkel maakt, wat het uiterlijk en de inrichting daarvan zoowel als de voorhanden artikelen betreft, een uitnemenden indruk. De heer Kramer is met dit vak ter dege op de hoogte en waarborgt daardoor een deskundige bediening. Aan den winkel is een rookerij verbonden zoomede een vriesinstallatie voor het conserveeren van de verschillende vischsoorten.”

Verder is bekend dat op de hoek enige tijd de N.V. Nijmeegsche Radio-Centrale heeft gezeten. Krantenadvertenties bespraken de opening op 1 augustus 1928. (Er wordt gesproken van Fort Kijk in de Potstraat 104-106. Wellicht waren de huisnummers toen anders; misschien werden de twee straten door elkaar gehaald.) Op een foto in het archief van Spaarnestad Photo is te zien hoe de situatie destijds was: er waren nog geen tuintjes en de kleurstelling van het houtwerk was anders, met donkere kleuren. (In 1933 zou de Nijmeegsche Radio-Centrale verhuizen naar een ander opmerkelijk gebouw verderop aan de Van Gentstraat. Op nrs. 56-58 is dit opvallende art deco-gebouw nog steeds te vinden. Het was een ontwerp van de architecten Meerman en van der Pijl, die later in Nijmegen het iconische benzinestation Auto-Palace zouden ontwerpen.)

Overigens worden de panden links van het complex in de Fort Kijk in de Potstraat, nrs. 34 en 36, op de Aandachtslijst cultureel erfgoed Nijmegen tot hetzelfde complex gerekend. Stilistisch lijkt dit al incorrect; dat hier een gevelsteen met het jaartal ‘1905’ aanwezig is bevestigt dat vermoeden.

Exterieur

De gevelwand aan de Fort Kijk in de Potstraat is relatief eenvoudig. Hier vinden we houten erkertjes met balkonnetjes erboven en her en der wat gevarieerd metselwerk, vrij eenvoudig glas in lood en bovenlichten met horizontale roedenverdeling.

Op de hoek komen de Amsterdamse School-invloeden echt aan bod. Hier treffen we gevarieerd metselwerk en diverse kleuren baksteen aan. Op de hoek bevinden zich boven elkaar twee bakstenen balkonnetjes met houtwerk, waarvan de onderste relatief eenvoudig is, maar de bovenste expressief.

Het gedeelte aan de Van Gentstraat heeft inspringende geveldelen en een ronde erker met opvallende verticale roeden, met hiernaast een open en ingebouwd balkonnetje. Op het laatste 'blokje' bevindt zich een soortgelijk erkertje als aan de Fort Kijk in de Potstraat.

Gebruikte bronnen

1. ‘Een nieuwe zaak.’ In: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 24 april 1925.

Links

1. https://docplayer.nl/56833402-Aandachtslijst-cultureel-erfgoed.html
2. https://app4.nijmegen.nl/DGD2/Home/Index

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Opvallend hoekpand, met name door de balkonnetjes. Helaas komt de Van Gentstraat er wat bekaaid af qua foto’s; laten deze nou net totaal mislukt zijn…

Ingezonden door: Marcel Westhoff

Marcel Westhoff

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.