Introductie

Kapitale villa van Hurks in Roosendaal.

Specificaties

Officiële of officieuze naam Dubbele villa, Ludwigstraat 7-7a Roosendaal
Adres(sen) Ludwigstraat 7-7a, 4701 ND Roosendaal 7
Postcode(s) 4701 ND
Plaats (provincie) Roosendaal (Noord-Brabant)
Land Nederland
Huidige staat Deels of volledig gerestaureerd
Oorspronkelijke opdrachtgever
Oorspronkelijke functie Villa of geschakelde villawoning
Betrokken architect(en) Jacques Hurks
Andere betrokken kunstenaars n.v.t.
Aanvang en oplevering 1932 - 1932
Huidige eigenaar
Huidige functie Villa of geschakelde villawoning
Soort monument Rijksmonument
Monumentnummer 517272

Achtergrond

Vrijstaande dubbele villa, in 1932 gebouwd naar ontwerp van architect Jac. Hurks in Amsterdamse School-stijl. Het pand maakt deel uit van een samenhangend ensemble van woningen.

Exterieur

Dubbel woonhuis onder een samengesteld zadeldak met stijle topgevels. De voorgevel is symmetrisch met een middendeel onder zadeldak, evenwijdig aan de straat met aan weerszijden een topgevel. De dakvlakken lopen door tot aan de gootlijst van de erkers. In het midden van de voorgevel is de entree met een gemetselde rondboog en een dito deur van nr. 7. Rondom de deur kleine glas-in-loodramen en aan weerszijden een staand raam. Daarnaast erkers met een gootlijst. De buitenhoeken van de voorgevel bevatten horizontaal uitstekende tegels. Boven de entree zijn smalle staande raampjes tussen bakstenen penanten. Direct onder de goot zijn ter plekke van het metselreliëf gootklossen geplaatst. In de hoek links, onder de overstekken is een portiek met houten pilaar waarin de toegang tot nummer 7a. In deze zijgevel zijn de hoge ramen van het trappenhuis, gevuld met matglas. Het achterste gedeelte van de rechtergevel na de schoorsteen is tweelaags en steekt buiten het dakvlak.

Interieur

In het interieur zijn de indeling en delen van de inrichting nog in oorspronkelijke staat. Van belang zijn onder andere het trappenhuis met houten trapleuning met geometrische dekoraties en een schouw op de verdieping van nummer 7.

Recente ontwikkelingen

Gerestaureerd in 2013.

Gebruikte bronnen

1. Erfgoedroosendaal.nl
2. Hurks Genootschap
3. RCE

Links

1. http://www.erfgoedroosendaal.nl/htmlpag/pagroosendaalludwigstraat007-7a.htm
2. http://www.erfgoedroosendaal.nl/htmlpag/uitleg/ludwigstraat007-7aKICH.htm
3. http://www.erfgoedroosendaal.nl/htmlpag/vergunning/ludwigstraat007-7a_T.pdf
4. http://www.erfgoedroosendaal.nl/htmlpag/vergunning/ludwigstraat007-7a_D.pdf
5. www.hurksgenootschap.nl
6. http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=show&cOffset=0&cLimit=25&cOBJnr=1009882&oOrder=ASC&cLast=1&oField=OBJ_RIJKSNUMMER&sCompMonNr=517272&sCompMonName=&sStatus=&sProvincie=&sGemeente=&sPlaats=&sStraat=&sHuisnummer=&sPostcode=&sFunctie=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sOmschrijving=&ID=0&oField=OBJ_RIJKSNUMMER

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Door plaatsing bij het begin van de Ludwigstraat wordt je blik gevangen door de bijzondere verschijningsvormen van de woningen en wordt je de straat ingetrokken. De vele Hurks panden in de straat geven het meteen het gevoel dat je in de 'Hurksstraat' bent.

Ingezonden door: Sjaak Kools

Sjaak Kools Vanaf 1979 werkzaam bij de gemeente Roosendaal als coördinator bouwaanvragen. Dit betreft alle aspecten zoals voorbespreking met aanvragers, toets bestemmingsplan, voorbereiding en informatie verstrekken aan welstandscommissie en vanaf 1992 de monumentencommissie, technische toetsing en advisering vergunning verlening aan BenW. Vanaf 1997 secretaris van de welstands- en monumentencommissie. Door de ervaring met datamanagement en het gebruik van geautomatiseerde systemen ben ik begonnen om alle over de gehele gemeente verspreide gegevens, die dus niet in de vergaderingen beschikbaar waren, te verzamelen en te ontsluiten via een website (www.erfgoedroosendaal.nl) die overal via het internet is te gebruiken. Het unieke van de site is dat het alle denkbare zaken betreft in relatie met alle monumentale aspecten, maakt niet uit welke status. Verder ben ik actief als bestuurslid van het Hurksgenootschap, die als missie heeft het inventariseren, vastleggen en publiceren van het oeuvre van architect Jacques Hurks (1890-1977). Deze architect vertegenwoordigde de Amsterdamse Schoolarchitectuur in Noord-Brabant en met name in Roosendaal en omgeving. Zijn werk omvat woningen, kerken en boerderijen waarin zijn typische eigen stijl te herkennen is. Het genootschap beoogt het werk van Hurks volledig in kaart te brengen en uit te dragen door middel van het organiseren van exposities, lezingen en excursies. Tevens geef ik elk jaar ondersteuning bij de open monumenten dag.

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.