Introductie

Deze beschrijving is bijgedragen door Arda Gillissen (Stadgenoot). De twee blokken van de Algemene Woningbouwvereniging, die samen een gemeentelijk monument vormen, vallen onder andere op door het gebruik van dubbele traptorens. Deze torens waren door Jop van Epen nog niet eerder op deze manier toegepast.

Specificaties

Officiële of officieuze naam Diamantbuurt AWV, blok I en II (westelijke helft) en blok III
Adres(sen) Jozef Israëlskade 450-457, Saffierstraat 85-109, Smaragdstraat 76-88, Diamantstraat 109-139, Saffierstraat 51-77, Saffierstraat 70-228, Smaragdstraat 3-103, Smaragdstraat 105-119
Postcode(s) 1074 HJ
Plaats (provincie) Amsterdam (Noord-Holland)
Land Nederland
Huidige staat Gerealiseerd
Oorspronkelijke opdrachtgever Algemene Woningbouw Vereniging (AWV)
Oorspronkelijke functie Etagewoningen / appartementen
Betrokken architect(en) Jop van Epen
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1923 - 1925
Huidige eigenaar Stadgenoot
Huidige functie Etagewoningen / appartementen
Soort monument Gemeentelijk monument
Monumentnummer 200016

Achtergrond

Dit complex aan de Diamantstraat, Saffierstraat, Smaragdstraat en Jozef Israëlskade is door Jop van Epen ontworpen voor de Algemene Woningbouwvereniging (AWV), de voorloper van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot. Het complex bestaat uit 284 woningen, waarvan 4 met winkel. De voorbereidingen begonnen in 1919, in 1920 was men klaar voor de bouw. Omdat de financiering niet rond kwam is het ontwerp versoberd en aangepast. In 1925 werd het opgeleverd. De Diamantbuurt is een bijzondere wijk in Amsterdam-Zuid; de wijk is rijk aan bijzondere gebouwen en monumenten. De buurt werd gebouwd in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw, in Amsterdamse Schoolstijl. De woningen waren bestemd voor arbeiders en werden dan ook arbeiderspaleizen genoemd. Veel woonblokken in de Diamantbuurt zijn ontworpen door J.C. van Epen.

Exterieur

De ontwerpen van architect Van Epen zijn veelal herkenbaar aan het verticalisme en de geel-groene raamkozijnen. Die kenmerkende elementen zijn ook zichtbaar in dit complex. De woningen zijn gebouwd in Amsterdamse Schoolstijl, dat duidelijk is terug te zien in het veelvuldige gebruik van baksteen en het feit dat de bebouwing af en toe 'inspringt': sommige delen van het pand steken uit naar voren. Hierdoor is er ruimte voor groen gecreëerd. In de hoek van de Saffierstraat op nummer 61-63 bevindt zich een torentje. Vanuit dit torentje heb je een mooi uitzicht over de buurt

Recente ontwikkelingen

De woningen zijn in de jaren '80 van de vorige eeuw grondig gerenoveerd. De Diamantbuurt is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest, met name met berichten over criminaliteit en de leefbaarheid. Daarom heeft Stadgenoot samen met het stadsdeel en corporatie Eigen Haard een aantal maatregelen genomen om de leefbaarheid te verbeteren. Zo heeft het stadsdeel gezorgd voor cameratoezicht en beter beheer van de straat en plantsoenen. Stadgenoot heeft de geveltuinen in de wijk opnieuw ingericht en afspraken met bewoners gemaakt voor het onderhoud. Sindsdien is de leefbaarheid in de Diamantbuurt enorm verbeterd; buurtbewoners gaven hun wijk in 2013 het rapportcijfer 7,6, in 2011 was dat nog een 7,4. (bron: Onderzoek Wonen in Amsterdam 2013). In 2012 heeft Stadgenoot werkzaamheden in het complex uitgevoerd om de zolderbergingen asbestvrij te maken. Om te zorgen voor een grotere verscheidenheid in de wijk, wil Stadgenoot naast sociale huur enkele woningen ook beschikbaar stellen voor vrije sector huur of koop.

Gebruikte bronnen

1. Vladimir Stissi, Amsterdam, het mekka van de volkshuisvesting: sociale woningbouw 1909-1942 (Rotterdam 2007)

Links

1. http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/JHM01:01238

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

De Diamantbuurt is een mooie buurt met bijzondere woningen.

Ingezonden door: Arda Gillissen

Arda Gillissen

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.