Introductie

In de Amsterdamse Diamantbuurt bouwden de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV) en Eigen Haard arbeiderswoningen en middenstandswoningen om tegemoet te komen aan de enorme behoefte aan goede huisvesting voor werkende Amsterdammers. De AWV vertrouwde hierbij op de veelgevraagde architect Jop van Epen. Dit blok, bestaande uit woningen aan de Amsteldijk, Smaragdstraat en Jozef Israelskade vormen een gemeentelijk monument. De AWV heeft in de Diamantbuurt in vier fasen woningen gebouwd. Deze blokken zijn onderdeel van fase 2. Oorspronkelijk waren het blok I en II, later zijn ze ongenummerd naar blok VI en VII.

Specificaties

Officiële of officieuze naam Diamantbuurt AWV, blok I en II (oostelijke helft)
Adres(sen) Amsteldijk 90-95, Amsteldijk 96-107, Jozef Israelskade 458- 469, Smaragdstraat 121-135, Smaragdstraat 90-104.
Postcode(s) 1074 HE, 1074 JB, 1074 JC, 1074 JD, 1074 JE, 1074 JG, 1074 SW
Plaats (provincie) Amsterdam (Noord-Holland)
Land Nederland
Huidige staat Gerealiseerd
Oorspronkelijke opdrachtgever Algemene Woningbouw Vereniging (AWV)
Oorspronkelijke functie Etagewoningen / appartementen
Betrokken architect(en) Jop van Epen
Andere betrokken kunstenaars Oswald Wenckebach
Aanvang en oplevering 1919 - 1925
Huidige eigenaar Stadgenoot
Huidige functie Etagewoningen / appartementen
Soort monument Gemeentelijk monument
Monumentnummer 200015

Achtergrond

Dit complex aan de Amsteldijk, Smaragdstraat en Jozef Israëlskade is door J.C Van Epen ontworpen voor de Algemene Woningbouwvereniging (AWV), de voorloper van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot. Het complex bestaat uit 100 woningen, waarvan 4 met winkel. De voorbereidingen begonnen in 1919 met onderhandelingen over de financiering. In 1920 werd de rijksbijdrage middenstandswoningen toegekend en in 1922 de gemeentegarantie en-krediet. De bouw begon eind 1923. In 1925 werd het opgeleverd.

De Diamantbuurt is een bijzondere wijk in Amsterdam-Zuid; de wijk is rijk aan bijzondere gebouwen en monumenten. De buurt werd gebouwd in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw, in Amsterdamse Schoolstijl. De woningen waren bestemd voor arbeiders en werden dan ook arbeiderspaleizen genoemd. Veel woonblokken in de Diamantbuurt zijn ontworpen door J.C. van Epen.

Exterieur

De ontwerpen van architect Van Epen zijn veelal herkenbaar aan het verticalisme en de geel-groene raamkozijnen. Die kenmerkende elementen zijn ook zichtbaar in dit complex. De woningen zijn gebouwd in Amsterdamse Schoolstijl, dat duidelijk is terug te zien in het veelvuldige gebruik van baksteen en het feit dat de bebouwing af en toe 'inspringt': sommige delen van het pand steken uit naar voren. Hierdoor is er ruimte voor groen gecreëerd." Beeldend kunstenaar Oswald Wenckebach heeft een gevelsteen gemaakt die zichtbaar is aan Amsteldijk 101/102. Er staat een appelboom en wat struikgewas op.

Recente ontwikkelingen

De Diamantbuurt is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest, met name met berichten over criminaliteit en de leefbaarheid. Daarom heeft Stadgenoot samen met het stadsdeel en corporatie Eigen Haard een aantal maatregelen genomen om de leefbaarheid te verbeteren. Zo heeft het stadsdeel gezorgd voor cameratoezicht en beter beheer van de straat en plantsoenen. Stadgenoot heeft de geveltuinen in de wijk opnieuw ingericht en afspraken met bewoners gemaakt voor het onderhoud. Sindsdien is de leefbaarheid in de Diamantbuurt enorm verbeterd; buurtbewoners gaven hun wijk in 2013 het rapportcijfer 7,6, in 2011 was dat nog een 7,4. (bron: Onderzoek Wonen in Amsterdam 2013). In 2012 heeft Stadgenoot werkzaamheden in het complex uitgevoerd om de zolderbergingen asbestvrij te maken. Om te zorgen voor een grotere verscheidenheid in de wijk, wil Stadgenoot naast sociale huur enkele woningen ook beschikbaar stellen voor vrije sector huur of koop.

Gebruikte bronnen

1. Vladimir Stissi, Amsterdam, het mekka van de volkshuisvesting: sociale woningbouw 1909-1942 (Rotterdam 2007)

Links

1. http://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur-sport/monumenten
2. http://adambeeldenva1900.blogspot.nl/2013/11/oswald-wenckebach-appelboom.html

Ingezonden door: Woningcorporatie Stadgenoot

Woningcorporatie Stadgenoot Stadgenoot is één van de grootste woningcorporaties van Amsterdam. Stadgenoot zorgt voor goede huisvesting en werkt samen met de bewoners aan leefbare buurten. Stadgenoot wil het voor iedereen mogelijk maken om prettig te wonen en werken in deze mooie stad. Stadgenoot verhuurt zo'n 30.000 woningen, bedrijfsruimtes en parkeerplaatsen verspreid over heel Amsterdam. Naast sociale en vrije sectorhuurwoningen verkoopt Stadgenoot ook woningen - See more at: http://www.stadgenoot.nl/woningcorporatie/over-stadgenoot#sthash.jMxCu1dV.dpuf

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.