Introductie

Een van de eerste ontwerpen van Albert Kool waarin de invloed van de Amsterdamse School te zien is.

Specificaties

Officiële of officieuze naam Boomstraat 3-27, Utrecht
Adres(sen) Boomstraat 3-27
Postcode(s) 3582 KN
Plaats (provincie) Utrecht (Utrecht)
Land Nederland
Huidige staat Gerealiseerd
Oorspronkelijke opdrachtgever Middenstandsbouw Maatschappij Trio
Oorspronkelijke functie Etagewoningen / appartementen
Betrokken architect(en) Albert Kool
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1920 - 1921
Huidige eigenaar
Huidige functie Etagewoningen / appartementen
Soort monument Geen beschermde status
Monumentnummer

Achtergrond

Architect Albert Kool ontwierp dit blok van 26 woningen in de Utrechtse Boomstraat. Het werd gebouwd in opdracht van Middenstandsbouw Maatschappij Trio, opgericht door ambtenaren van de Nederlandse Spoorwegen. Trio heeft in 1921 en 1922 drie complexen gebouwd in Utrecht. Dit complex aan de Boomstraat was het eerste, gevolgd door blokken aan de Admiraal van Gentstraat/Van Brakelstraat/M.H. Trompstraat (Kool, samen met Rood. 1921-1922) en aan de Vleutenseweg/Bosboom Toussaintstraat/Potgieterstraat (N. Onnes, 1923).

Exterieur

Dit blok is een van de eerste ontwerpen van Kool waarin de invloed van de Amsterdamse School zichtbaar is. Opvallend is dat in zijn vroege ontwerpen het baksteenexpressionisme hoogtij viert, maar dat andere typische Amsterdamse School-elementen als puntkozijnen en ornamenten pas bij latere ontwerpen toegepast worden. Vaker zien we een omgekeerde ontwikkeling: van expressief naar versoberd/verstrakt. Het beschikbare budget kan hierbij uiteraard een rol gespeeld hebben.

Het grootste deel van dit blok bestaan uit drie bouwlagen, maar de bouwdelen aan weerszijde hiervan zijn een verdieping lager. De geveltoppen hebben in tegenstelling tot de rest van de gevel staand in plaats van liggend metselwerk. Het meest in het oog springende siermetselwerk bevindt zich bij de ondiepe erkers, die paarsgewijs gegroepeerd zijn. De voordeuren zijn identiek aan die van het blok bij de Admiraal van Gentstraat en be bovenlichten hiervan hebben een opvallende zigzag roedenverdeling.

Bij de lagere gedeelten worden de dakranden geaccentueerd door oranje tegels. (Hoewel stukken dakrand van het lagere gedeelte op de hoek met de Bosboomstraat van beton zijn.) De tuinmuur en een garage aan de Bosboomstraat hebben hetzelfde expressieve metselwerk als de rest van het blok.

Gebruikte bronnen

1. Ronald Elink Schuurman & Bob Lodewijks, De Amsterdamse School in Utrecht. Vier wandel- en fietsroutes door de stad (Free Musketiers 2014).
2. Marijke van den Heuvel, De Tuinwijk. ‘Een buitengewoon aangename aanblik’ (Gemeente Utrecht, 2008).
3. Marloes Soer, Inventaris sociale woningbouw in Utrecht 1910-1940 (Stage MA Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg, Universiteit Utrecht, 2009).

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Ik werd op dit gebouw geattendeerd door Douwe Wits, researcher én kleinzoon van architect Albert Kool.

Ingezonden door: Marcel Westhoff

Marcel Westhoff

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.