Introductie

Dit blok aan de drukke Van Woustraat straalt door gedeeltelijke sloop en slecht onderhoud geen eenheid meer uit, maar er zijn nog steeds voldoende Amsterdamse School-kenmerken te onderscheiden.

Specificaties

Officiële of officieuze naam Blok Van Woustraat-Lutmastraat, Amsterdam
Adres(sen) Van Woustraat 179-205, Lutmastraat 192-198, Jan Lievensstraat 2-6
Postcode(s) 1074 AM
Plaats (provincie) Amsterdam (Noord-Holland)
Land Nederland
Huidige staat Deels gesloopt
Oorspronkelijke opdrachtgever Naamlooze Venootschap “Het Zuiden”
Oorspronkelijke functie Etagewoningen / winkels
Betrokken architect(en) Th.W. Rueter, H. F. Sijmons
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1921
Huidige eigenaar
Huidige functie Gemengde bestemming: woningen en winkels/bedrijfsruimtes
Soort monument
Monumentnummer

Achtergrond

Aan de uiterste noordgrens van Plan Zuid staat dit blok met woon- en winkelpanden. Het oorspronkelijk U-vormig blok ligt tussen de Lutmastraat en de Carillonstraat, met de lange zijde aan de oostzijde van de Van Woustraat. Aan de noordoostzijde ligt een stukje aan wat toen nog het Lutmaplein werd genoemd, maar nu Jan Lievensstraat heet. In het oorspronkelijke plan werd uitgegaan van 108 woningen en slechts vier winkels op hoeken. De woningen op de begane grond zijn – net als verderop in de Rijnstraat – al snel omgebouwd tot winkels.

In 1991 is het zuidelijk deel van het blok (Van Woustraat 207-213, Carillonstraat 13-19, en Jan Lievensstraat 26-30) gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Waarom is niet duidelijk, maar waarschijnlijk waren verzakkingen de oorzaak. In 1964 werd namelijk om deze reden een aanvraag gedaan voor vervanging van de betonvloer van de viswinkel op de hoek van de Van Woustraat en Carillonstraat.

Exterieur

Het blok is een duidelijke stijlbreuk met de oudere gevelwanden in de Van Woustraat ten noorden van de Lutmastraat. Hier is zichtbaar sprake van een planmatige aanpak waarbij de architectuur een nieuwe weg is ingeslagen. Het is zeker niet de meest expressieve of fantasierijke vorm van de Amsterdamse School, maar het baksteenexpressionisme laat zich hier duidelijk zien, met name in de bakstenen banden met driehoekige vormen op de bovenste bouwlaag.

Oorspronkelijk bevonden zich lage, torenachtige opbouwen aan weerszijde van de gevelwand aan de Van Woustraat. Toegang tot deze ‘torendelen’ hadden spitbogen portieken; alleen in de Jan Lievensstraat vinden we nog een dergelijke portiek. De overige portieken waren oorspronkelijk open, maar zijn nu in sommige gevallen afgesloten met een extra deur. In enkele van de hoge trappenhuisvensters zit glas in lood; waarschijnlijk was dit oorspronkelijk bij alle vensters het geval.

Recente ontwikkelingen

Het gemankeerde blok oogt vandaag de dag nauwelijks nog als een eenheid en zelfs een beetje treurig – niet geholpen door het schrale winkelaanbod en enkele leegstaande panden. Er is bovendien sprake van groot verschil in mate van onderhoud tussen percelen. Door de sloop van het zuidelijke deel is de oorspronkelijke symmetrie verloren is gegaan; symmetrie die benadrukt werd door twee torentjes aan de Van Woustraat die er helaas niet meer zijn. Groot onderhoud zou het blok goed doen.

Gebruikte bronnen

1. G. Bolhuis, Atlas Gordel 20-40 (Amsterdam 2004).

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Kom er regelmatig langs.

Ingezonden door: Marcel Westhoff

Marcel Westhoff

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.