Introductie

Zaalkerk voor het al of niet Hersteld Apostolisch Genootschap. Nu denksportcentrum.

Specificaties

Officiële of officieuze naam Apostolisch Genootschap (v.m.), Zwolle
Adres(sen) Venestraat 15 15
Postcode(s) 8011 GJ
Plaats (provincie) Zwolle (Overijssel)
Land Nederland
Huidige staat Gerealiseerd
Oorspronkelijke opdrachtgever Hersteld Apostolische Gemeente
Oorspronkelijke functie Religieus overig
Betrokken architect(en) J.Reynink / J.O. Tiemstra
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1931
Huidige eigenaar V.O.F. Denksportcentrum Zwolle
Huidige functie Recreatiegebouw overig
Soort monument
Monumentnummer

Achtergrond

In de Venestraat, waarvan de bouw in 1914 begon, werd tussen de bebouwing geruime tijd een ruimte vrij gehouden. Lang was niet duidelijk waarvoor en voor wie dat perceel bestemd was. Totdat er een zaalkerk werd gebouwd voor de Hersteld Apostolische Gemeente. Na voltooiing werd de gevel opgesierd met de tekst 'Apostolisch Genootschap', een iets andere benaming dan die van de opdrachtgever. Gedoe binnen deze gemeenschap schijnt daarmee verband te houden. In 1993 werd de ruimte te klein en werd deze verkocht; het genootschap betrok een nieuw onderkomen. De nieuwe eigenaar, een verwoed bridgeliefhebber, exploiteert het sindsdien als een denksportcentrum. Van de architect Reynink, in de archieven van het centrum genoemd, is niets bekend. Mogelijk werkte hij samen met J.O. Tiemstra, die werd ingeschakeld nadat het plafond naar beneden was gekomen. Tiemstra ontwierp namelijk soortgelijke gebouwen in Schandelen en Brunssum.

Exterieur

Het gebouw ligt in een eeuw oude straat, vlak bij het station en net buiten de historische stadskern. Het is een straat met woningen die duidelijk van een andere, wat vroegere, signatuur zijn dan van het Denksportcentrum. Het gebouw valt in de straatwand op door de expressieve vormgeving, waarbij veel aandacht is gegeven aan het metselwerk. De invloed van de Amsterdamse School lijkt me onmiskenbaar.

Interieur

Het interieur verraadt in niets meer de invloed van de Amsterdamse School

Recente ontwikkelingen

In informatie op het internet wordt gezinspeeld op het eventueel toekennen van een monumenten-status.

Links

1. http://www.reliwiki.nl/index.php/Zwolle,_Venestraat_15_-_Apostolisch_Genootschap
2. http://ernstfriedrich.blogspot.nl/2013/07

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Als je, zoals ik, graag door een stad slentert, die probeert te doorgronden en a.h.w. te "lezen", valt zo'n gebouw je op als nogal uitzonderlijk. En zonder de invloed van de Amsterdamse School zou het er zeker niet gestaan hebben, lijkt me. In Zwolle staat niet zoveel dat aandacht op deze site verdient.

Ingezonden door: Rieks Witte

Rieks Witte Als klein jongetje bezocht ik de Heinzeschool in Amsterdam. Dat schooltje stond naast een blokje woningen van Piet Kramer. Het onderwijs daar was niet zo aan me besteed en ik ging naar een andere lagere school, in de Cornelis Dirkz,straat. Ook deze school stond in een omgeving die rijk is aan architectuur van de Amsterdamse School. Misschien is in die jonge jaren de kiem ontstaan voor mijn liefde voor die bijzondere vormentaal van deze beweging. Hoewel ik eigenlijk veel meer verwantschap voel met de "De Stijl"-stroming, ben ik mijn zwak voor die ietwat naïeve Amsterdamse School nooit kwijtgeraakt. Ik heb een groot respect voor het idelalisme van de voormannen van de A.S.. Ook de liefde en toewijding die spreekt uit het grote vakmanschap van de timmerlieden, metselaars en meubelmakers blijft mij aanspreken.

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.