Borgweg 33, Zeerijp

Opvallend 'baksteenkleurgebruik' bij deze voomalige bakkerij in het Groningse Zeerijp.