terug naar alle blogs

Randwijcklaan 13, in relatie tot de stedelijke omgeving en in het bijzonder de Amsterdamse School architectuurdoor: Paul Parisgepubliceerd op: 7 september 2018

Randwijcklaan 13, in relatie tot de stedelijke omgeving en in het bijzonder de Amsterdamse School architectuur

In de wijk Randwijck ligt aan de Randwijcklaan 13 enigszins verscholen een houten gebouw, een ontwerp van Philip Warners. Het heeft in de dertiger jaren dienstgedaan als kerk en daarna tot in de eerste oorlogsjaren als synagoge. Eind 2017 waren er plannen om het te slopen en er een villa op te zetten. Buurtbewoners en vertegenwoordigers van verschillende organisaties hebben bezwaar gemaakt. Dit burgerinitiatief heeft succes gehad. Op 14 februari 2018 besloot de gemeenteraad van Amstelveen het gebouw aan te kopen en er een passende bestemming aan te geven.

Paul Paris schreef voor nummer 108, maart 2018 van Amstel Mare, het tijdschrift van de Vereniging Historisch Amstelveen, een artikel over het pandje en de architectonische en stedenbouwkundige waarden.

Het hele artikel is hier te downloaden.

 

 

Randwijcklaan 13 Bouwtekening Achtergevel Warners Bouwtekeing Bron Nieuwe Instituut IMG3858

Bouwtekening van de achtergevel (collectie: Het Nieuwe Instituut)

 

Amstelveen Randwijcklaan 13 Achtergevel IMG2125

Foto van de hudige situatie. Boven de witte deur is nog wat van de oorspronkelijke omkadering te zien. (foto: Paul Paris)

 

Amstelveen Randwijcklaan 13 Ramen Klappen Naar Binnen IMG2137

Het interieur met de naar binnen klappende ramen. In feite het enige nog oorspronkelijke detail; het lokaal is nu opgedeeld in een aantal kleinere ruimtes. (foto: Paul Paris)