terug naar alle blogs

Getty grant voor Het Schip!door: Niko Koersgepubliceerd op: 23 juni 2015

Getty grant voor Het Schip!

Amsterdamse School Museum Het Schip ontvangt subsidie van de Getty Foundation

 

Amsterdamse School Museum Het Schip is in januari jl. door de Getty Foundation in Los Angeles uitgenodigd om een voorstel te doen voor een grant. De Getty Foundation  heeft in 2014 het Keeping it Modern Initiative in het leven geroepen om moderne twintigste-eeuwse toparchitectuur te conserveren. Museum Het Schip is bezig met uitbreiding in het voormalig schoolgebouw aan de Oostzaanstraat, onderdeel van complex Het Schip. In het voorjaar van 2016 zal hier een groot museum van de Amsterdamse School worden geopend, waarbij de Amsterdamse School in volle breedte getoond wordt. De subsidie van $ 180.000 is inmiddels toegekend!

 

Het doel van de subsidie is om bij de restauratie van woonblok en museum Het Schip, van architect Michel de Klerk uit 1921, te komen tot verdieping en verspreiding van de kennis op het gebied van materiaalgebruik en symbolisme in dit kenmerkende gebouw uit de Amsterdamse School. De subsidie maakt het mogelijk een aantal karakteristieke details van het gebouw op een hoger niveau te onderzoeken en restaureren. De opgedane kennis zal op verschillende manieren gedeeld worden, onder andere in boekvorm,  als documentaire  en ook op de website Wendingen (www.amsterdamse-school.nl) van het museum. De resultaten van het onderzoek zullen ook een bijdrage leveren aan de te ontwikkelen expositie die dan getoond wordt.

 

De argumenten van de Getty Foundation voor het toekennen van deze subsidie zijn dat het hier om een wereldicoon van het twintigste-eeuwse expressionistische bouwen gaat. Amsterdamse School Museum Het Schip werkt nauw samen met de woningbouwvereniging Eigen Haard, die in 1921 ook de opdrachtgever van dit bouwwerk is geweest. Dat Eigen Haard als eigenaar nog steeds zo betrokken is bij dit erfgoed speelde ook een belangrijke rol in de beoordeling. Ook werd gewaardeerd dat de bewoners pro-actief betrokken zullen zijn in het toekomstige behoud van het complex door het uitbrengen van een speciale ‘woonwijzer-plus’, die wijst op het unieke karakter van dit complex. ‘Bewonerstrots is een van de belangrijkste voorwaarden voor goed behoud’, aldus de gehonoreerde voorstellen. In de voorstellen voor de Getty Foundation leverden, naast Eigen Haard en  archivolt architecten, de Universiteit van Amsterdam en Technische Universiteit Delft een bijdrage.

Voor het volledige Getty application report: klik hier

De vormgeving van het Getty report is van Inez Tan, medewerkster van Het Schip

 

Links:

http://news.getty.edu en #KeepingItModern en http://www.getty.edu/foundation/initiatives/current/keeping_it_modern/grants_awarded.html  

www.hetschip.nl

www.amsterdamse-school.nl

 

http://www.eigenhaard.nl/projectontwikkeling/w_hetschip

http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=37071