terug naar alle blogs

DE DRIEHONDERDSTE: WIE?door: Niko Koersgepubliceerd op: 1 oktober 2014

DE DRIEHONDERDSTE: WIE?

Onverminderd gaat het aanleveren aan WENDINGEN, digitaal platform voor de Amsterdamse School, voort. Inmiddels zijn er 299 objecten beschreven. Het blijft de verzuchting van de redactie dat er meer kunst- en nijverheidsobjecten in onze database te vinden zouden moeten zijn. Dus de driehonderste plek reserveren wij voor een object binnen.

Met het huidige groeitempo moet vijfhonderd objecten in het eerste jaar toch zeker haalbaar zijn. En het mooiste is dat deze objecten uit het hele land komen en van vele vrijwilligers. Zoals een van onze vaste correspondenten schreef appelleert het bijdragen aan deze site aan een soort van jacht- en verzamelinstinct. Zo beschouwd is de nadruk op gebouwen wel weer te begrijpen: die zijn in de jachtvelden in ruimere mate voorhanden dan de objecten binnen, zoals lampen, interieurs en sierraden.

Maar ook voor het beschrijven van personen wil de redactie hier graag een lans breken. Van veel architecten is wel een page aangemaakt, maar deze bevat vaak weinig meer dan de naam en geboorte- en sterfjaar. Dat is jammer, want juist deze personen geven het reliëf aan de database, zoals ze dat ook hebben gegeven aan de Amsterdamse School. Zo is er van bestuurders, corporatiefunctionarissen of ambtenaren eigenlijk nog helemaal niets bekend. Dus iedereen die sociaal-historisch geïnteresseerd is en wat verdere research zou willen doen, heel graag.