over deze site

Wendingen is een website van Museum Het Schip en is voor iedereen die geïnteresseerd is in de architectuur- en kunststroming de Amsterdamse School. Samen bouwen we op Wendingen aan een overzicht van de Amsterdamse School in de volle breedte: van woonblok tot sieraad, van bruggenbouw tot glaskunst!

Weten wat we bedoelen met de Amsterdamse School?

forum

Momenteel is de verbouwing van het middendeel van de voormalige school in gang gezet. Afgelopen periode is er veel tijd gespendeerd aan het zoeken/ vinden/ aanschaffen van bouwmaterialen van dezelfde bouwstijl of uit dezelfde periode om de originele bouwstijl zo dicht mogelijk te benaderen. Zo worden bijvoorbeeld de overgebleven originele materialen uit de overige vier woningen hergebruikt, originele voordeuren welke in de school zaten worden hergebruikt, originele binnendeuren worden hergebruikt, overgebleven gevel stenen worden hergebruikt om gaten te dichten welke in de jaren 80 zijn gemaakt, originele tegelpatronen op de halvloer en een deel van de gangvloer worden schoongemaakt/ deels gerestaureerd en in deze staat meegenomen in de woning. Als ' kers op de taart 'heb ik een aantal originele scheikunde kasten uit dezelfde perdiode kunnen kopen welke tevens gebruikt gaan worden in het interieur.

geplaatst in Christelijke Nationale School (v.m.), Amersfoort door M Oosterhof 14 juli 2020, 12:24

Erg vervelend om te horen dat dit gebouw dreigt te worden gesloopt. Behalve proberen zoveel mogelijk (lokale) publiciteit hierover te generen zouden wij deze kwestie zeker ook aankaarten bij Erfgoedvereniging Heemschut, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en Vereniging Hendrik de Keyser; zij hebben vast nuttige tips. Succes!

geplaatst in Dirk Saal door Redactie Platform Wendingen 31 mei 2020, 10:07

Het door Dirk Saal ontworpen schoolgebouw dreigt onder de slopershamer te verdwijnen. Ik heb als raadslid en inwoner van Wieringen tegengestemd. Is er een mogelijkheid om hier tegen te protesteren? Heeft u er ervaring mee? Het is een mooi gebouw, beeldbepalend op Wieringen.

geplaatst in Dirk Saal door henk-jan wittink 30 mei 2020, 19:19

Doe mee!

Helaas is het op dit moment niet mogelijk zelf objecten of personen toe te voegen. Neem contact op met de redactie.

Voel je je verbonden met de kunstuitingen van de Amsterdamse School, bijvoorbeeld vanwege je persoonlijke of professionele achtergrond? Help mee de Amsterdamse School op de kaart te zetten en Wendingen actueel te houden. Meld je hier aan!op de kaart

Gebedshuizen